Změny ve veřejné dopravě

Oprava splaškové kanalizace uzavře Okružní ulici v Mohelnici

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 8. 2014 - 26. 8. 2014

silnice II/644 ulice Okružní v Mohelnici

V termínu od 11. do 26. srpna 2014 proběhne úplná uzavírka silnice II/644 ulice Okružní v Mohelnici. Důvodem uzavírky je realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, část splaškové kanalizace Mohelnice“.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny níže uvedené pravidelné autobusové linky dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

• 930375 (spojů č. 6, 8, 302, 10, 14, 16 a 304)
• 930384 (spoje č. 8)
• 930441 (spojů č. 2 a 18)
• 930443 (spojů č. 2, 4 a 10)
• 930444 (spojů č. 2 a 12)
• 930445 (spojů č. 2, 8 a 10)
• 930446 (spojů č. 317, 57 a 61)
• 930448 (spojů č. 2, 4, 8 a 16)
• 930449 (spojů č. 2 a 7)
• 930450 (spojů č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11)
• 930451 (spoje č. 4)
• 930452 (spojů č. 5, 303, 9, 33, 1, 13, 15, 301 a 19)
• 930454 (spojů č. 1 a 3)

Linky budou po dobu uzavírky vedeny po objízdné trase ze zastávky Mohelnice, aut.st. na zastávku Mohelnice, Siemens aut.st.

Autobusová zastávka Mohelnice, kino nebude těmito linkami obsluhována. U spojů č. 2 a 4 linky 930448 bude zastávka Mohelnice, aut.st. sloužit pouze pro otočení autobusů. Spoj č. 31 linky 930450 bude začínat na zastávce Mohelnice, SIEMENS, aut.st. Spoj č. 23 linky 930452 nebude obsluhovat zastávku Mohelnice, kino a pojede přímo na zastávku Třeština, náves.

Objízdná trasa těchto dalších linek dopravce ARRIVA MORAVA a.s:
• 930441 (spojů č. 5, 301, 9, 11, 13, 303, 305, 21 a 307)
• 930446 (spojů č. 1, 5, 9, 13, 15, 3, 17, 21, 23, 301, 27, 29, 31, 81, 315, 303, 25, 41, 305, 49, 307, 53 a 309)
• 930451 (spoje č. 1, 3, 5, 21, 11, 15, 7, 17, 13, 25, 19, 29 a 26)
• 930453 (spojů č. 1, 3, 5, 7, 301 a 15)
bude vedena ze zastávky Mohelnice, aut.st. na zastávku Mohelnice, PENNY MARKET.

U linky 930442 (liché spoje) nebudou obslouženy zastávky Moheinice, Tržnice a Mohelnice, PENNY MARKET.

Objízdná trasa linky:
• 930442 (sudé spoje)
bude vedena ze zastávky Mohelnice, Pionýrů na zastávku Mohelnice, Mlýnská.
Nebudou obslouženy zastávky Mohelnice, Pod bránou a Mohelnice, Tržnice.

Za komplikace způsobené uzavírkou se cestujícím omlouváme.