Změny ve veřejné dopravě

Oprava mostu změní dopravu u Olšan

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 8. 2014 - 24. 8. 2014

silnice III/5709 - Olšany u Prostějova

V termínu od 13. do 24. srpna 2014 bude uzavřena silnice III/5709 pod mostem ev.číslo 46-021 (dálniční most). Důvodem uzavírky je realizace akce „Oprava mostu ev. číslo 46-021 přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova“.

Dopravce ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem linkou veřejné dopravy číslo:
• 890724 Olomouc-Prostějov a
• 890728 Příkazy-Olomouc-Lutín.
Po dobu úplné uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Bystročice, obchod po silnici III/5704 do Olšan u Prostějova a Lutína.
Objízdná trasa je obousměrná.
U spojů, které jezdí do Olšan u Prostějova a Lutína bude zastávka Žerůvky, kaple zrušena bez náhrady. U spojů, které končí nebo začínají v Žerůvkách nebude změna – autobus se otočí za obcí u ZD. Zastávka Olšany u Prostějova, sokolovna bude nahrazena zastávkou Olšany u Prostějova, hasičská zbrojnice.

Dopravce AUTODOPRAVA Studený spol. s r.o. projíždí uzavřeným úsekem linkou
• 780221/5 Prostějov – Vrbátky – Lutín
Tento spoj nebude po dobu uzavírky obsluhovat zastávky Bystročice, u mostu a Bystročice, Žerůvky, kaplička.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.