Změny ve veřejné dopravě

Omezení obslužnosti zastávky v Dolanech

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
10. 8. 2020 - 6. 11. 2020

Omezení obslužnosti zastávky v Dolanech

Z důvodu stavebních prací na silnicích I/46 a III/44312 v obci Dolany dojde k omezení obslužnosti zastávky Dolany, Dolánky, rozc.

Termín uzavírky: od 10.8. do 25.10.2020 6.11.2020 (prodloužení termínu) 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891340, 891923, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

10.8. – 27.9.2020 – zastávkový záliv směr Šternberk

28.9.25.10.2020 6.11.2020 – zastávkový záliv směr Olomouc

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Součástí stavebních prací jsou i zastávkové zálivy v obou směrech zastávky Dolany,Dolánky,rozc., které znemožňují obslužnost této zastávky. Náhradou budou dotčené spoje uvedených linek (mimo linku 950904) obousměrně obsluhovat zastávku Dolany,rest.

 

Z toho důvodu budou dotčené spoje uvedených linek (mimo linku 950904) vedeny po následujících objízdných trasách:

 

V termínu 10.8. – 27.9.2020 – zastávkový záliv směr Šternberk

Ve směru do Šternberku po objízdné trase před Tovéří z I/46 – vpravo na III/44310 Tovéř – okružní křižovatka – III/4436 Dolany – okružní křižovatka – III/44311 s obsluhou stávající zastávky Dolany,rest. (směr Šternberk) – III/44312 – vpravo zpět na I/46 a dále ve svých trasách dle licencí.

Zastávka Dolany,Dolánky,rozc. (směr Šternberk) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Dolany,rest. (směr Šternberk).

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Ve směru do Olomouce ve stávající trase bez omezení.


V termínu 28.9. – 6.11.2020 – zastávkový záliv směr Olomouc

Ve směru do Olomouce po objízdné trase v Dolanech z I/46 – vlevo III/44312 – III/44311 s obsluhou stávající zastávky Dolany,rest. (směr Olomouc) – okružní křižovatka – III/4436 Tovéř – okružní křižovatka – III/44310 – zpět na I/46 a dále ve svých trasách dle licencí.

Zastávka Dolany,Dolánky,rozc. (směr Olomouc) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Dolany,rest. (směr Olomouc).

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Ve směru do Šternberku ve stávajících trase bez omezení.

 

Obec Dolany vlastními silami bude zajišťovat bezpečný přechod školáků z Dolánek do Dolan přes frekventovanou silnici I/46 v ranních hodinách. Dojde tak k alternativnímu nahrazení sp. č. 2 linky 891340 s odj. v 7:14 hod., který primárně zajišťoval bezpečnou dopravu školáků z Dolánek do ZŠ v Dolanech.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Pozn.: Uvedeným úsekem jsou vedeny i linky 853913, 854914, 854921 dopravce Transdev Morava s.r.o. a 902923 dopravce ČSAD Vsetín a.s., jejichž dotčené spoje, které zajišťují obslužnost uvedené zastávky budou vedeny shodně, jak je uvedeno výše.