Změny ve veřejné dopravě

Olomoucká linka číslo 18 změní o víkendu trasu

Změna v městské hromadné dopravě
12. 7. 2014 - 13. 7. 2014

Olomouc, ul. Řepčínská

V termínu od 12. do 13. července 2014 včetně bude z důvodu výstavby vodovodní přípojky znemožněn průjezd po komunikaci ul. Řepčínská v Olomouci. Autobusová linka 18 pojede v obou směrech po objízdné trase.

Zastávky Tomkova, Řepčínská a Řepčín, škola nebudou obsluhovány a budou nahrazeny zastávkami na objízdné trase:

Na Trati (náhrada za zastávku Tomkova), a Řepčín, Svatoplukova (náhrada za zastávku Řepčínská a Řepčín, škola), viz mapa.

Vedení autobusové linky č. 18 v oblasti MČ Řepčín

Olomoucká linka číslo 18 změní o víkendu trasu 1

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.