Změny ve veřejné dopravě

Nová Hradečná, uzavírka silnic – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
20. 8. 2018 - 7. 9. 2018

Nová Hradečná, uzavírka silnic III/31550 a III/31552

Termíny uzavírek:

20.8.2018 – 27.8.2018 úplná uzavírka silnice III/31550 
28.8.2018 – 7.9.2018 úplná uzavírka silnice III/31552 

Uzavírka v Nové Hradečné je od 30.8.2018 předčasně ukončena.

Dotčené linky:

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky 932272 dopravce ARRIVA MORAVA, 890325 a 890327 dopravce VOJTILA TRANS. 

V termínu 20.8.2018 – 27.8.2018 (úplná uzavírka III/31550) bude z důvodu úplné uzavírky silnice vedena linka 932272 objízdnou trasou. Pro spoje 1 a 5 linky 932272 povede z Lipinky, kde se spoje budou otáčet na rozcestí zpět do Veleboře a po III/31549 do Klopiny s odbočením na III/31548 přes Pískov do Troubelic na zastávku Troubelice, u Kropáčů a dále dle JŘ. 
U spojů 11, 19, 2, 10, 12 a 18 linky 932272 bude objízdná trasa z Lipinky, kde se spoje budou otáčet na rozcestí zpět do Veleboře a po III/31549 do Klopiny s odbočením na III/31548 přes Pískov do Troubelic a dále po III/44412 do Nové Hradečné na zastávku Nová Hradečná,pod kostelem kde se autobus otočí a dále dle JŘ. Objízdná trasa je obousměrná. V křižovatce u Kostela s MK u čp.59 požadujeme umístit dopravní značení zákaz stání.
Autobusová zastávka Lipinka,hájenka bude přesunuta k náhradnímu označníku do místa otáčení. Z důvodu objízdné trasy nebudou obsluhovány zastávky Lipinka,ObÚ a Nová Hradečná,žel.st. 

Dotčené spoje linky 890325 budou vedeny objízdnou trasou z Troubelic po III/44412 do Nové Hradečné na zastávku Nová Hradečná,Hradec a dále dle JŘ. Objízdná trasa je obousměrná. Z důvodu objízdné trasy nebudou obsluhovány zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a Nová Hradečná,ObÚ. Zastávka Troubelice,U Kropáčů bude nahrazena zastávkou Troubelice,U kaple.

Linka 890327 nebude v tomto termínu uzavírkou dotčena

V termínu 28.8.2018 – 7.9.2018 (úplná uzavírka III/31552) bude z důvodu úplné uzavírky silnice vedeny dotčené spoje linek 932272 a 890327 objízdnou trasou. Ta povede z Troubelic po III/44412 do Nové Hradečné a zde vlevo po III/31550 a dále dle JŘ. Objízdná trasa je obousměrná. 
Spoj 1 linky 890327 obslouží namísto zastávky Troubelice,U Kropáčů zastávku Troubelice,U kaple.  

Dotčené spoje linky 890325 budou vedeny objízdnou trasou z Troubelic po III/44412 do Nové Hradečné na zastávku Nová Hradečná,Hradec a dále dle JŘ. Objízdná trasa je obousměrná. Z důvodu objízdné trasy nebudou obsluhovány zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a Nová Hradečná,ObÚ. Zastávka Troubelice,U Kropáčů bude nahrazena zastávkou Troubelice,U kaple. Objízdná trasa je obousměrná.