Změny ve veřejné dopravě

Na Uničovsku se změní trasy autobusů

Změna v autobusové dopravě
10. 7. 2017 - 20. 10. 2017

silnice Lipinka - Nová Hradečná a Troubelice - Nová Hradečná

Stavební práce v příštích dnech uzavřou dvě silnice u Nové Hradečné. 

V 1. etapě od 10. do 23. července bude pro autobusy uzavřena silnice III/31550 Lipinka – Nová Hradečná. Ve 2. etapě od 24. července do 20. října se k ní přidá ještě uzavírka silnice III/31552 v úseku Troubelice – Nová Hradečná. 

Uvedené silnice jsou součástí trasy autobusových linek společnosti Arriva Morava číslo 890756 Uničov – Troubelice – Šumvald – Libina, 890758 Uničov – Troubelice – Lipinka a 930372 Zábřeh – Klopina – Rohle – Uničov. 

1. etapa

Linka 930372 pojede od 10. července po objízdné trase. Ta povede v obci Lipinka z přemístěné zastávky Lipinka, hájenka zpět směr Veleboř po silnici III/31550, III/31549 Klopina, III/31548 Pískov, Troubelice, III/44412 Troubelice na zastávku Nová Hradečná, Hradec. Po otočení zpět po silnici III/44412 Troubelice a dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.Linka nebude obsluhovat zastávky Lipinka, ObÚ, Nová Hradečná, žel. st., Nová Hradečná, pod kostelem, Nová Hradečná, ObÚ a Nová Hradečná, u kaple. Zastávka Lipinka, hájenka bude přemístěna na okraj obce k obratišti. Linky 890756 890758 budou provozovány po trase dle licence a budou obsluhovat všechny zastávky.

2. fáze

Linka 930372 bude provozována stejně jako ve fázi 1. Linka 890756 bude provozována po objízdné trase vedoucí ze zastávky Troubelice, u Kropáčů po otočení se po silnici III/31548, III/44412 do Nové Hradečné na zastávku Nová Hradečná, Hradec a dále po stávající trase do Libiny. Objízdná trasa je obousměrná. Linka neobslouží zastávky Nová Hradečná, pod kostelem a Nová Hradečná, ObÚ.

U linky 890758 uzavírka omezí pouze spoje číslo 1 a 2. Tyto spoje nejezdí od 1. července do 1. září 2017 a jejich vedení bude dořešeno před zahájením nového školního roku.