Změny ve veřejné dopravě

Na Jesenicku proběhne několik výluk

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna ve vlakové dopravě
8. 11. 2016 - 9. 12. 2016

železnice na Jesenicku

Obyvatelé a návštěvníci Jesenicka musejí v příštích týdnech počítat s několika změnami v železniční dopravě. Vynutí si je výluky na tamních tratích. 

Od 8. listopadu do 9. prosince se bude pracovat na trati číslo 292 Šumperk – Jeseník – Krnov

Všechny spěšné vlaky (vyjma Sp 1634) budou v úseku Hanušovice – Jeseník a opačně nadále nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Osobní vlaky a zmíněný Sp 1634 budou již vedeny vlakovou soupravou. 

Cestující by měli věnovat zvýšenou pozornost odlišným jízdním dobám oproti platnému jízdnímu řádu. 

U vybraných spěšných vlaků je přeprava jízdních kol a nadměrných zavazadel umožněna v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy. 

Cestující budou odbaveni bez přirážky ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve výlukovém jízdním řádu

Od 8. do 14. listopadu se zastaví provoz také na traťové koleji na trati 292 v železniční stanici Mikulovice

Všechny vlaky budou v úseku Jindřichov ve Slezsku – Jeseník, případně Lipová Lázně a opačně nahrazeny autobusovou dopravou. Rovněž budou nahrazeny všechny vlaky náhradními autobusy i na trati číslo 297 v úseku Mikulovice – Zlaté Hory a vlaky číslo 23651 a 23660 (v 7:53 a 10:15 ze Zlatých Hor do Jeseníku a opačně). 

Tato výluka se uskuteční bez výlukového jízdního řádu, tedy dle jízdních dob vlaku. 

Ve dnech 8. až 13. listopadu 2016 bude vlak Sp 1666 nahrazen autobusovou dopravou v úseku Jindřichov ve Slezsku – Lipová Lázně. 

Ve dnech 12. až 13. listopadu 2016 bude vlak Sp 1661 nahrazen autobusovou dopravou v úseku Lipová Lázně – Jindřichov ve Slezsku. 

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2016 se uskuteční denní výluky na trati číslo 291 Zábřeh na Moravě – Šumperk. Dne 21. a 22. listopadu se doprava bude řídit výlukovým jízdním řádem a dne 23. listopadu pak pojede podle obvyklého jízdního řádu. 

Náhradní doprava

Linka R – nahrazuje spoje kategorie R a jede ze stanice Šumperk do stanice Zábřeh na Moravě (kde je zajištěn přestup na vlak) a opačně. 

Linka A – zastávkový spoj – jede ze stanice Šumperk do stanice Zábřeh na Moravě a opačně a zastavuje ve všech stanicích a zastávkách dle vlaku, který nahrazuje. V jízdním řádu vyznačena červeně. 

Linka P – přímý spoj – jede bez zastavení ze stanice Šumperk do stanice Zábřeh na Moravě a opačně. V jízdním řádu vyznačena modře.