Změny ve veřejné dopravě

Modernizace silnice I/48 v úseku Bělotín – Polom

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 5. 2021 0:00 - 31. 12. 2024 23:00

Modernizace silnice I/48 v úseku Bělotín – Polom

Z důvodu pokračující modernizace silnice I/48 na D48 dojde ke změně obsluhy autobusové zastávky.

Termín uzavírky: od 20. 5. 2021 do 31. 3. 2024 31. 12. 2024 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920929 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/0481 a místní komunikace Bělotín – Polom bude umožněn obousměrný průjezd spojům zmíněné linky bez omezení.

Spoj č. 12 bude veden z Bělotína objízdnou trasou po nově opravené místní komunikaci (souběžná s D48) – křižovatka „u křížku“ – III/0481 Lučice do zastávky Bělotín,Lučice,škola, kde se otočí a stejnou trasou zpět s obsluhou zastávky Polom,rozc.k Lučicím. Z důvodu zajištění obslužnosti zastávky Polom,rozc.k Lučicím v přepravní vazbě Lučice – Bělotín se autobus bude obracet v prostoru křižovatky silnice III/0481 x místní komunikace u podjezdu pod D48.

 

Náhradní zastávka Polom,rozc.k Lučicím (směr Polom) na silnici III/0481 v blízkosti podjezdu pod D48, která byla stanovena v předchozích etapách, bude využívána i nadále.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád (s platností od 1. 4. 2024 do 14. 12. 2024, konec celostátní platnosti JŘ 2023 / 2024), ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 929