Změny ve veřejné dopravě

Modernizace silnice I/48 v úseku Bělotín – Polom

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 5. 2021 0:00 - 31. 3. 2024 23:00

Modernizace silnice I/48 v úseku Bělotín – Polom

Z důvodu pokračující modernizace silnice I/48 na D48 dojde postupně k uzavírkám silnic I/48, I/47, III/0481, III/0483 od Bělotína přes křižovatku na Lučice po obec Polom.

Termín uzavírky: od 20. 5. 2021 do 31. 7. 2023 31. 3. 2024 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920929 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 1. 8. 2023 do 31. 8. 31. 10. 2023 (prodloužení termínu) – úplná uzavírka III/0481 a místní komunikace – propustek u hřbitova Polom

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 1, 5, 7, 9, 6 a 8 zmíněné linky 920929, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Bělotína – po nově opravené místní komunikaci (souběžné s D48) – křižovatka „u křížku“ směr Lučice – III/0481 do Lučic, případně po III/0481 směr Polom – podjezd pod D48 – místní komunikace přes žel. přejezd P6494 – Polom – místní komunikace souběžná s říčkou Luha – most přes říčku Luha – žel. podjezd – místní komunikace okolo OÚ k fotbalovému hřišti do náhradou přemístěné zastávky Polom,pošta, kde se spoje otočí na přilehlé ploše, případně budou ukončeny či začínat.

Spoj č. 12 bude veden z Bělotína objízdnou trasou po nově opravené místní komunikaci (souběžné s D48) – křižovatka „u křížku“ – III/0481 Lučice do zastávky Bělotín,Lučice,škola, kde se otočí a stejnou trasou zpět s obsluhou zastávky Bělotín,Lučice,rozc. Z důvodu zajištění obslužnosti zastávky Bělotín,Lučice,rozc. v přepravní vazbě Lučice – Bělotín se autobus bude obracet v prostoru křižovatky silnice III/0481 x místní komunikace u podjezdu pod D48.

 

Náhradní zastávka Bělotín,Lučice,rozc. (směr Polom) na silnici III/0481 v blízkosti podjezdu pod D48, která byla stanovena v předchozí etapě, bude využívána i nadále.

Zastávka Polom,pošta nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 120 m dále do blízkosti fotbalového hřiště k náhradnímu označníku pro oba směry.

Zastávka Polom,rozc.k žel.st. nebude spoji č. 1, 5, 9, 6 a 8 obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku zajištění přestupové vazby cestujících dojde k úpravě spoje č. 50 linky 920535, který bude mimořádně začínat ze zastávky Bělotín,střed. V úseku Špičky – Kunčice – Bělotín nebude dopravní obslužnost tímto spojem zajištěna.

Zastávky Špičky,točna; Bělotín,Kunčice,střed; Bělotín,rozc.Kunčice nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024

Uvedeným úsekem silnice III/0481 a místní komunikace Bělotín – Polom bude umožněn obousměrný průjezd spojům zmíněné linky 920929 bez omezení.

Spoj č. 12 bude veden z Bělotína objízdnou trasou po nově opravené místní komunikaci (souběžná s D48) – křižovatka „u křížku“ – III/0481 Lučice do zastávky Bělotín,Lučice,škola, kde se otočí a stejnou trasou zpět s obsluhou zastávky Bělotín,Lučice,rozc. Z důvodu zajištění obslužnosti zastávky Bělotín,Lučice,rozc. v přepravní vazbě Lučice – Bělotín se autobus bude obracet v prostoru křižovatky silnice III/0481 x místní komunikace u podjezdu pod D48.

 

Náhradní zastávka Bělotín,Lučice,rozc. (směr Polom) na silnici III/0481 v blízkosti podjezdu pod D48, která byla stanovena v předchozí etapě, bude využívána i nadále.

Zastávka Polom,pošta bude opět obousměrně obsluhována v původní poloze.

Zastávka Polom,rozc.k žel.st. bude spoji č. 1, 5, 9, 6 a 8 opět obsluhována.

 

Na zmíněnou linku 920929 bude vypracován výlukový jízdní řád (s platností od 1. 11. 2023 do 9. 12. 2023, konec celostátní platnosti JŘ 2022 / 2023), ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 535Linka 929