Změny ve veřejné dopravě

Modernizace silnice I/48 v úseku Bělotín – Polom

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 5. 2021 0:00 - 30. 6. 2023 23:00

Modernizace silnice I/48 v úseku Bělotín – Polom

Z důvodu pokračující modernizace silnice I/48 dojde postupně k uzavírkám silnic I/48, I/47, III/0481, III/0483 od Bělotína přes křižovatku na Lučice po obec Polom.

Termín uzavírky: od 20. 5. 2021 do 30. 8. 2022 30. 6. 2023 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920535, 920929 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu stavby dojde k omezení spojů zmíněné linky, kdy nebude možné ve směru od Polomi odbočení ze silnice I/48 po sjezdové rampě do obce Bělotín, současně nebude umožněn sjezd ze silnice I/48 po sjezdové rampě směr Lučice a nebude umožněn sjezd ze silnice I/48 po sjezdové rampě do obce Polom (u prodejny potravin).

 

AKTUÁLNĚ: S PLATNOSTÍ OD 5. 9. 2022 DO 30. 6. 2023

Dochází k zahájení celkové rekonstrukce staré místní komunikace v úseku Bělotín – křižovatka se silnicí III/0481 směr místní část Lučice s vyloučením autobusové dopravy.

Vybrané spoje zmíněné linky 920929 budou vedeny ze zastávky Bělotín,Lučice,rozc. obousměrnou objízdnou trasou III/0481 Lučice s obsluhou zastávek Bělotín,Lučice,dolní konecBělotín,Lučice,škola – III/4418 Vrážné, místní část Hynčice s obsluhou zastávky Vrážné,Hynčice,Mendel – III/04732 – I/47 Bělotín s obsluhou zastávek Bělotín,horní konecBělotín,rozc.Nejdek do zastávky Bělotín,střed, případně dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Bělotín,Lučice,rozc. (na silnici I/48) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Bělotín,Lučice,rozc. (na silnici III/0481).

Nově budou zavedeny náhradní zastávky:

  • Bělotín,Lučice,škola (směr Hynčice) v prostoru autobusové točny v místní části Lučice v blízkosti domu č. p. 9
  • Bělotín,Lučice,rozc. (směr Polom) na silnici III/0481 v blízkosti podjezdu pod I/48

 

V důsledku zajištění přestupové vazby cestujících dojde k úpravě spoje č. 50 linky 920535, který bude mimořádně začínat ze zastávky Bělotín,střed. V úseku Špičky – Kunčice – Bělotín nebude dopravní obslužnost tímto spojem zajištěna.

Zastávky Špičky,točna; Bělotín,Kunčice,střed; Bělotín,rozc.Kunčice nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu od 3. 8. 2022 do 4. 9. 2022

Směr z Bělotína do Polomi

Dojde k přetrasování spojů zmíněné linky mimo sjezd z I/48 MÚK (SO 201) směr Lučice, kdy spoje č. 5, 7, 6, 8, 12 této linky budou vedeny z Bělotína směr Lučice / Polom po I/48 bývalým sjezdem (od N. Jičína) přes nově vybudovanou propojku na starou silnici (souběžnou s I/48) s napojením na III/0481 směr Lučice a Polom.

Z důvodu zajištění obslužnosti zastávky Bělotín,Lučice,rozc. (ve směru od Bělotína do Lučic, spoji č. 6, 8,12) dle platného jízdního řádu, se autobusy budou otáčet v křižovatce u podjezdu pod I/48 (SO 201).

Zastávky budou obslouženy bez omezení.

Tento stav bude platit do odvolání, resp. do zahájení celkové rekonstrukce staré místní komunikace v úseku Bělotín – křižovatka se silnicí III/0481 směr místní část Lučice.


Směr z Polomi do Bělotína

Spoje budou vedeny ze zastávky Polom,pošta dále po III/0483 s napojením po nájezdové rampě na silnici I/48 – křižovatka z I/48 směr Lučice – III/0481 Lučice – po obsluze zastávek v Lučicích, zpět stejnou trasou s nájezdem na I/48 a obsluhou stávající zastávky Bělotín,Lučice,rozc. (směr Bělotín na silnici I/48) – dále po I/48 – D48 – EXIT 2 „Bělotín-jih“ – I/47 Bělotín do zastávky Bělotín,střed a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy bez omezení.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 535Linka 929