Změny ve veřejné dopravě

Modernizace silnice I/48 v úseku Bělotín – Polom

Změna v autobusové dopravě
20. 5. 2021 0:00 - 9. 8. 2022 23:00

Modernizace silnice I/48 v úseku Bělotín – Polom

Z důvodu pokračující modernizace silnice I/48 dojde postupně k uzavírkám silnic I/48, I/47, III/0481, III/0483 od Bělotína přes křižovatku na Lučice po obec Polom.

Termín uzavírky: od 20. 5. 2021 do 9. 8. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920929 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu stavby dojde k omezení spojů zmíněné linky, kdy nebude možné ve směru od Polomi odbočení ze silnice I/48 po sjezdové rampě do obce Bělotín, současně nebude umožněn průjezd po silnici III/0483 Polom – křižovatka na Lučice (rekonstrukce propustku).

Ve směru z Bělotína bude umožněno napojení na silnici I/48 přes nájezdovou rampu a také bude umožněno odbočení na křižovatce ze silnice I/48 směr Lučice přes stavební úsek a opětovné najetí zpět na silnici I/48 a pokračování směr Polom, kde bude umožněno odbočení ze silnice I/48 po sjezdové rampě přes úsek stavby do obce Polom.

 

Spoje zmíněné linky budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Směr z Bělotína do Polomi

Spoje budou vedeny bez omezení z Bělotína po nájezdové rampě na silnici I/48 – křižovatka z I/48 směr Lučice – III/0481 Lučice – po obsluze zastávek v Lučicích, zpět stejnou trasou i nájezdem na I/48 směr Polom – sjezd z I/48 – vlevo na místní komunikaci pod I/48 – s napojením na III/0483 do zastávky Polom,pošta a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy bez omezení.


Směr z Polomi do Bělotína

Spoje budou vedeny ze zastávky Polom,pošta dále po III/0483 s napojením po nájezdové rampě na silnici I/48 – křižovatka z I/48 směr Lučice – III/0481 Lučice – po obsluze zastávek v Lučicích, zpět stejnou trasou s nájezdem na I/48 a obsluhou stávající zastávky Bělotín,Lučice,rozc. (směr Bělotín na silnici I/48) – dále po I/48 – D48 – EXIT 2 „Bělotín-jih“ – I/47 Bělotín do zastávky Bělotín,střed a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy bez omezení.