Změny ve veřejné dopravě

Mistrovství Evropy ECCE Homo Šternberk 2022

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
26. 5. 2022 0:00 - 29. 5. 2022 23:00

Mistrovství Evropy ECCE Homo Šternberk 2022

Z důvodu pořádání automobilových závodů v rámci sportovní akce ME ECCE HOMO Šternberk 2022 dojde k uzavírkám silnic ve městě Šternberku.

Termín uzavírky: od 26. 5. 2022 (22:00 hod.) do 29. 5. 2022 (20:00 hod.)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Uzavírky jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

26. 5. 2022 od 22:00 hod. – 29. 5. 2022 do 20:00 hod. – úplná uzavírka ul. Barvířská, ul. Dvorská, parkoviště u sportovní haly a autobusová stanice a parkoviště Dvorská

27. 5.  2022 od 7:00 hod. – 29. 5. 2022 do 6:00 hod. – úplná uzavírka ul. Radniční, ul. Jaroslavova, ul. Vodní, ul. Partyzánská, ul. Čechova, Hlavní náměstí, ul. Dvorská, ul. Barvířská, parkoviště u sportovní haly a autobusová stanice a parkoviště Dvorská

28. 5. 2022 od 7:00 hod. do 19:00 hod. – úplná uzavírka silnice I/46 od křižovatky s III/44423 směr Horní Loděnice, ul. Radniční, ul. Jaroslavova, ul. Vodní, ul. Partyzánská, ul. Čechova, Hlavní náměstí, III/44423 ul. Na Valech, ul. Opavská, ul. Sadová, ul. Jarní, ul. U Horní brány, Horní náměstí, ul. Dvorská, ul. Barvířská, parkoviště u sportovní haly a autobusová stanice a parkoviště Dvorská

29. 5. 2022 od 6:00 hod. do 19:00 hod. – úplná uzavírka silnice I/46 od křižovatky s III/44423 směr Horní Loděnice, III/44423 ul. Na Valech, ul. Opavská, ul. Sadová, Horní náměstí, ul. Dvorská, ul. Barvířská, parkoviště u sportovní haly a autobusová stanice a parkoviště Dvorská

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu všech čtyř termínů budou spoje zmíněných linek vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje linek 890313, 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze silnice II/444 ul. Věžní, ul. Masarykova, ul. Krampolova, II/445 ul. Uničovská, II/444 ul. Věžní, III/44426 ul. Nádražní, okružní křižovatka, I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách s tím, že nebudou obslouženy zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová.

Zastávka Šternberk,Dvorská bude zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

Spoje č. 19, 20 linky 891923 a spoje č. 4, 5, 10 linky 890923 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,Masarykova po místní komunikaci přes most na ul. Olomoucká, okružní křižovatka, I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů. Spoje neobslouží zastávky Šternberk,DvorskáŠternberk,Svatoplukova, ale obslouží zastávku Šternberk,nem.

Vybrané spoje linek 890313, 890329, 890330, 890331, 890332, 890923 (spoje č. 5 a č. 10) budou po obsloužení zastávky Šternberk,nem. vedeny z I/46 ul. Jívavská, po ul. Puškinova, ul. Palackého, okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská, okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Navíc v termínech 28. 5. 2022 od 07:00 hod. do 19:00 hod. a 29. 5. 2022 od 06:00 hod. do 19:00 hod. úplná uzavírka silnice I/46 od křižovatky s III/44423 směr Horní Loděnice

Uvedeným úsekem jsou vedeny spoje linky 891923, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,aut.st. po místní komunikaci, II/444, II/445, III/44429 Dalov, III/44430 Horní Loděnice, I/46 a dále ve svých trasách směr Moravský Beroun dle platného jízdního řádu.

Zastávky Šternberk,nem.; Lipina,rozc.; Horní Loděnice,Nové Dvorce nebudou uvedenou linkou obsluhovány bez náhrady.

 

V době od 22:00 hod. dne 26. 5. 2022 do 20:00 hod. dne 29. 5. 2022:

  • zastávka Šternberk,Dvorská bude zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.
  • zastávka Šternberk,Svatoplukova bude zrušena a u vybraných spojů nahrazena zastávkou Šternberk,nem.
  • zastávky Šternberk,Opavská,MěÚŠternberk,Sadová budou obousměrně zrušeny bez náhrady. 

Uvedenými úseky jsou vedeny i linky 853913, 854912854921 dopravce Transdev Morava s. r. o. a linka 902923 dopravce Z-Group bus a. s., které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

V pátek 27. 5. 2022

Linka 853913 linka neobslouží zastávky Šternberk, SvatoplukovaŠternberk, Dvorská. Linka bude obousměrně vedena jako o víkendu, tzn. ze zastávky Lipina,rozc. pojede na zastávku Šternberk,nemocnice; Šternberk,aut.st. a dále dle licence.

Linka 854912 linka neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Linka bude začínat / končit na zastávce Šternberk,aut.st.

Linka 854921linka neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Linka bude obousměrně vedena ze zastávky Šternberk,Jesenická rovnou na zastávku Šternberk,Masarykova (z ulice Rýmařovské – kruhový objezd – ulice Uničovská a dále dle licence).

 

V sobotu 28. 5. 2022 a neděli 29. 5. 2022

Linka 854921linka neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Linka bude obousměrně vedena ze zastávky Šternberk,Jesenická rovnou na zastávku Šternberk,Masarykova (z ulice Rýmařovské – kruhový objezd – ulice Uničovská a dále dle licence).

Linky 853913 a 902923linky neobslouží zastávky Horní Loděnice,Nové Dvorce, Lipina,rozc.Šternberk,nemocnice. Linky budou obousměrně vedeny ze zastávky Horní Loděnice,rest. vpravo po III/44430, III/44429 Dalov, II/445, II/44 do zastávky Šternberk,aut.st. a dále dle licence.