Změny ve veřejné dopravě

Mezi Haukovicemi a Pasekou nepojedou autobusy

Změna v autobusové dopravě
26. 6. 2017 - 30. 6. 2017

silnice Haukovice - Paseka

Stavební práce v příštích dnech zastaví provoz na silnici mezi Haukovicemi a Pasekou. Omezení se dotkne komunikace III/44417, kterou projíždí také autobusy veřejné linkové dopravy. 

Částečná uzavírka

Od 19. do 25. června a od 1. do 9. července bude probíhat částečná uzavírka silnice, během níž bude provoz veden po volné polovině komunikace. 

Úplná uzavírka

Od 26. do 30. června proběhne úplná uzavírka silnice. V tomto termínu pojedou všechny autobusy po objízdné trase vedoucí z Haukovic po silnici III/44419 a III/44418 do Paseky. Objízdná trasa je obousměrná a autobusy obslouží všechny zastávky. S ohledem na délku objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním tří až čtyř minut.