Změny ve veřejné dopravě

Mattoni ½ Maraton Olomouc 2024

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 6. 2024 0:00 - 15. 6. 2024 23:00

Mattoni ½ Maraton Olomouc 2024

Z důvodu pořádání sportovních akcí „Závod na 5 km“, „DM rodinná míle“ a „Mattoni ½ Maraton Olomouc“ dojde k omezení silničního provozu v ulicích města Olomouce i pro autobusovou dopravu.

 

Termíny uzavírek silnic a ulic dotýkajících se autobusových linek VLD v závazku Olomouckého kraje:

Dne 15. 6. 2024          v čase    8:45 – 9:45 hod. (pro BUS VLD)      Závod na 5 km      

Dne 15. 6. 2024          v čase 18:00 – 24:00 hod. (pro BUS VLD)    Mattoni ½ Maraton Olomouc

 

 Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje:

  • Při akci „Závod na 5 km“ 890302, 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 891375, 891392, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.
  • Při akci „DM rodinná míle“letošní trasa závodu je bez vlivu na změnu vedení linek VLD v závazku Olomouckého kraje
  • Při akci „Mattoni ½ Maraton Olomouc“ 780439, 780442, 890302, 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 891375, 891392, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Dne 15. 6. 2024, v čase 8:45 – 9:45 hod. (pro BUS VLD) – Závod na 5 km

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890302

Spoj č. 29 po obsloužení zastávky Olomouc,Na Střelnici vyčká na pokyny organizátora, případně projede úsekem závodní trati směr ul. Dobrovského dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

Linka 891364

Spoj č. 318 na Gorazdově nám. vyčká na pokyny organizátora, případně projede úsekem závodní trati směr ul. Dobrovského dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 321 po obsloužení zastávky Olomouc,Na Střelnici vyčká na pokyny organizátora, případně projede úsekem závodní trati směr ul. Dobrovského dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

Linka 891375

Spoj č. 312 bude veden ze zastávky Olomouc,Neředín,krematorium objízdnou trasou II/448 tř. Míru – I/35 ul. Foerstrova s náhradní obsluhou zastávky Olomouc,Foerstrova – ul. Albertova – ul. Velkomoravská – ul. Schweitzerova – ul. Polská do zastávky Olomouc,Tržnice plocha – a dále objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s obsluhou zastávky Olomouc,Fibichova a dále ve své trase směr autobusové nádraží dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Foerstrova.

 

Linka 891392

Spoj č. 407 v zastávce Olomouc,Na Střelnici vyčká cca 5 min. otevření závodní trati dle pokynů organizátora a bude pokračovat ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

Spoj č. 410 bude veden ze zastávky Olomouc,Kosmonautů objízdnou trasou tř. Kosmonautů – ul. Vejdovského – ul. Tovární – III/03551 okružní křižovatka – I/35 ul. Babíčkova – ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská s náhradní obsluhou zastávky Olomouc,Tržnice plocha (označník č.1) – dále po ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,tržnice (na tř. Svobody) nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 1).

Zastávky Olomouc,Nám.Hrdinů; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 920500

Spoje č. 204 bude veden ze zastávky Olomouc,Kosmonautů objízdnou trasou tř. Kosmonautů – ul. Vejdovského – ul. Tovární – III/03551 okružní křižovatka – I/35 ul. Babíčkova – ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská s obsluhou zastávky Olomouc,Tržnice plocha a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.


Dne 15. 6. 2024, v čase 18:00 – 24:00 hod. (pro BUS VLD)  – Mattoni ½ Maraton Olomouc

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780439

Spoj č. 209 bude veden ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s náhradní obsluhou zastávky Olomouc,Fibichova a dále ve své trase směr autobusové nádraží dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.

 

Linka 780442

Spoje č. 211, 213 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s obsluhou zastávky Olomouc,Fibichova – zpět na I/35 ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.

Spoje č. 210, 212 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova s náhradní obsluhou zastávky Olomouc,Foerstrova – II/448 tř. Míru a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Foerstrova.

Zastávka Olomouc,Nám.Hrdinů nebude spojem č. 210 obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890302

Spoje č. 68, 73, 74 budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. (sp. č. 68, 74) obousměrnou objízdnou trasou po ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u pošty – zpět po ul. Jeremenkova s obsluhou zastávky Olomouc,hl.nádr. (sp. č. 73) – I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Na Špici; Olomouc,Komenského; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

 

Linka 891364

V důsledku souběžné úplné uzavírky silnice III/4465 v obci Horka n. M., není možné trasovat spoje stejně, jako u přechozích ročníků této sportovní akce.

Spoje č. 29, 349, 356, 357, 362, 524 budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. ve své trase po ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u pošty – ul. Jeremenkova do zastávky Olomouc,Na Špici a dále obousměrnou objízdnou trasou – II/448 ul. U Podjezdu – I/46 ul. Pavlovická, ul. Chválkovická – Týneček, ul. Šternberská – III/44610 Týneček, ul. B. Martinů – Hlušovice – Bohuňovice – III/44611 Bohuňovice – III/4468 (před Štarnovem) – III/4468 Březce s dále ve svých trasách směr zastávka Štěpánov,Březce,kaple, případně zastávka Štěpánov,Březecká dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Komenského; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Finanční úřad; Olomouc,Lazce; Olomouc,Lazce,kaple; Olomouc,Jezírka; Olomouc,Pustatiny; Olomouc,Chomoutov; Olomouc,Horecká; Olomouc,Chomoutov,škola nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 891375

Spoje č. 317, 322, 327 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Fibichova obousměrnou objízdnou trasou po okružní křižovatce u RCO na I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská s obsluhou zastávky Olomouc,Tržnice plocha – dále ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Foerstrova – II/448 tř. Míru a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Foerstrova.

 

Linka 891392

Spoje č. 425, 431, 432, 434, 464, 483 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Fibichova obousměrnou objízdnou trasou – okružní křižovatkou u RCO na I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská s náhradní obsluhou zastávky Olomouc,Tržnice plocha (označník č.1) – dále po ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,tržnice (na tř. Svobody) nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 1).

Zastávky Olomouc,Kosmonautů; Olomouc,Nám.Hrdinů; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady. 

Spoje č. 433, 436 po obsluze náhradní zastávky Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 1) budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,tržnice (na tř. Svobody) nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 1).

Zastávky Olomouc,Nám.Hrdinů; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 920500

Spoje č. 212, 214, 215, 216 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha obousměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s náhradní obsluhou zastávky Olomouc,Fibichova a dále ve svých trasách směr autobusové nádraží dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.

 

Vzhledem ke krátkodobému omezení dopravní obslužnosti budou cestující informováni formou Přepravního opatření.