Změny ve veřejné dopravě

Mattoni ½ Maraton Olomouc 2022

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
18. 6. 2022 0:00 - 19. 6. 2022 3:00

Mattoni ½ Maraton Olomouc 2022

Z důvodu pořádání sportovních akcí „Mattoni ½ Maraton Olomouc“ a „Rodinný běh 2022“ dojde k omezení silničního provozu v ulicích města Olomouce i pro autobusovou dopravu.

Termíny uzavírek silnic a ulic dotýkajících se autobusových linek VLD v závazku Olomouckého kraje:

  • dne 18. 6. 2022          16:00 – 18:30 hod.                       Rodinný běh 2022
  • dne 18. 6. 2022          18:00 (pro BUS) – 24:00 hod.     Mattoni ½ Maraton Olomouc

 

Uzavřenými ulicemi jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje:

  • Při akci „Rodinný běh 2022“ 891375, 891392, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.
  • Při akci „Mattoni ½ Maraton Olomouc“ 780411 dopravce FTL – First Transport Lines, a. s.; 780439, 780442, 890302, 891364 dopravce ARRIVA autobusy a. s.; 891375, 891392, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780411

Spoje č. 64, 66, 68, 50, 70 nebudou obsluhovat zastávku Olomouc,tržnice (na tř. Svobody), ale náhradou obslouží stávající zastávku Olomouc,Tržnice plocha u označníku č. 1. Spoje nebudou z prostoru Tržnice – plochy vedeny po ul. Vídeňská, ul. Nerudova, tř. Svobody, ale budou přetrasovány z (na) ul. Polská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,tržnice (na tř. Svobody) nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 1).


Linka 780439

Spoj č. 209 bude veden ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Fibichova a dále ve své trase směr autobusové nádraží dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.


Linka 780442

Spoje č. 211, 213 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s obsluhou zastávky Olomouc,Fibichova – zpět na I/35 ul. Tovární a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.

 

Spoje č. 210, 212 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Foerstrova – II/448 tř. Míru a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Foerstrova.


Linka 890302

Spoje č. 68, 73, 74 budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. obousměrnou objízdnou trasou po ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u pošty – zpět po ul. Jeremenkova s obsluhou zastávky Olomouc,hl.nádr. – I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,Na Špici; Olomouc,Komenského; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova nebudou těmito spoji obslouženy bez náhrady. 


Linka 891364

Spoje č. 29, 349, 356, 357, 362, 524 budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr  vedeny obousměrnou objízdnou trasou po ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u pošty – zpět po ul. Jeremenkova / prostor terminálu zastávky Olomouc,hl.nádr. – I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská, ul. Albertova – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati – ul. Svatoplukova – III/4463 ul. Řepčínská – III/4465 Horka nad Moravou, ul. Olomoucká – nám. Osvobození – ul. 1. máje – ul. Zahradní – Olomouc, místní část Chomoutov, ul. Horecká (ve směru Štěpánov s náhradní obsluhou stávající zastávky MHD Olomouc,Horecká)– II/446 ul. Dalimilova a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Horecká (směr Štěpánov) na silnici II/446 nebude spoji č. 356, 362, 524 obsluhována v původní poloze, ale s náhradou bude přemístěna na stejnojmennou zastávku, kterou obsluhuje linka MHD č. 20 na silnici III/4465 ul. Horecká.

Zastávky Olomouc,NaŠpici; Olomouc,Komenského; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Finanční úřad; Olomouc,Lazce; Olomouc,Lazce,kaple; Olomouc,Jezírka; Olomouc,Pustatiny; Olomouc,Chomoutov nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.


Linka 891375

Spoje č. 317, 322, 327, 328 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Fibichova obousměrnou objízdnou trasou po okružní křižovatce u RCO na I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská s obsluhou stávající zastávky Olomouc,Tržnice plocha – dále ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Albertova – ul. Foerstrova s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Foerstrova – II/448 tř. Míru a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Foerstrova.


Linka 891392

Spoje č. 421, 425, 426, 431, 432, 433, 434, 436, 464, 483 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Fibichova obousměrnou objízdnou trasou – okružní křižovatkou u RCO na I/35 ul. Tovární – ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova – ul. Polská s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Tržnice plocha (označník č.1) – dále po ul. Polská – ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Foerstrova – II/448 tř. Míru – ul. Na Šibeníku – II/635 ul. Na Trati a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,tržnice (na tř. Svobody) nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 1).

Zastávky Olomouc,Kosmonautů; Olomouc,Nám.Hrdinů; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady. 


Linka 920500

Spoje č. 211, 212, 213, 214, 215, 216 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha obousměrnou objízdnou trasou po ul. Polská – ul. Rooseveltova – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Tovární – sjezd na ul. Jeremenkova – okružní křižovatkou u RCO s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Fibichova a dále ve svých trasách směr autobusové nádraží dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Kosmonautů nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Fibichova.