Změny ve veřejné dopravě

Mattoni ½ Maraton Olomouc 2019

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 6. 2019 - 16. 6. 2019

Mattoni ½ Maraton Olomouc 2019

Z důvodu pořádání akcí „Mattoni ½ Maraton Olomouc“ a „Rodinný běh 2019“ dojde k omezení silničního provozu v ulicích Olomouce i pro autobusovou dopravu.
 
Termíny uzavírek silnic a ulic dotýkajících se autobusových linek VLD v závazku Olomouckého kraje:
dne 15. 6. 2019          17:30 – 18:30 hod.     Rodinný běh 2019
dne 15. 6. 2019          18:30 – 22:30 hod.     Mattoni ½ Maraton Olomouc
 
Uzavřenými ulicemi jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje:
  1. Při akci „Rodinný běh 2019“  920500, 891392, 891375 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.
  2. Při akci „Mattoni ½ Maraton Olomouc“ 920500, 891392, 891375 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o., 780442, 890302, 891364, 891923 dopravce ARRIVA MORAVA a. s., 780400 dopravce FTL – First Transport Lines, a. s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Linky, dotčené uzavírkou dle bodů 1 a 2, budou vedeny po objízdných trasách takto:
 
Linka 920500
Ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha pojedou spoje č. 213, 215, 212, 214 po ul. Polská, Rooseveltova, Velkomoravská, Tovární, sjezd na ul. Jeremenkovu, otočení na okružní křižovatce u RCO, po obsloužení zastávky Olomouc,Fibichova, dále po ul. Tovární a místní komunikaci do zastávky Olomouc,aut.nádr.
Zastávka Olomouc,Kosmonautů bude nahrazena zastávkou Olomouc,Fibichova.
 
Linka 891392
Zastávka Olomouc,tržnice (na tř. Svobody) bude pro oba směry nahrazena  zastávkou Olomouc,Tržnice plocha u označníku 1. Spoje č. 425, 483, 431, 433, 464, 432, 434 budou vedeny obousměrně ze zastávky Olomouc,Fibichova na okružní křižovatku u RCO, po otočení zpět po ul. Tovární, Velkomoravská, Rooseveltova, Polská, Olomouc,Tržnice plocha.
Zpět po ul. Polská, Schweitzerova, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, tř. Míru, ul. Na Šibeníku, Na Trati, dále po trase dle licence.
Spoje neobslouží zastávky Olomouc,Kosmonautů; Olomouc,Nám.Hrdinů; Olomouc,Na Střelnici; Olomouc,Ladova.
 
Linka 780442
Ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha pojedou spoje č. 211, 213 po ul. Polská, Roosveltova, Velkomoravská, Tovární, sjezd na ul. Jeremenkovu, otočení na okružní křižovatce u RCO, po obsloužení zastávky Olomouc,Fibichova, dále po ul. Tovární a místní komunikaci do zastávky Olomouc,aut.nádr. Spoje 211, 213 neobslouží zastávku Olomouc,Kosmonautů.
V opačném směru ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha pojedou spoje č. 210 a 212 po ul. Polská, Schweitzerova, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, tř. Svornosti, ul. Litovelská, tř. Míru do zastávky Olomouc,U zlaté koule a dále po trase dle licence.
V tomto směru budou obslouženy všechny zastávky dle platného JŘ.   
 
Linka 891375
Ze zastávky Olomouc,aut.nádr. pojedou spoje č. 317, 322, 327 po ul. Rolsberská, Tovární (spoj č. 322 ul. Fibichova, obsloužení zastávky Olomouc,Fibichova, po otočení na okružní křižovatce u RCO, ul. Tovární), Velkomoravská, Rooseveltova, Polská na zastávku Olomouc,Tržnice plocha. Ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha po ul. Polská, Schweitzerova, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, tř. Svornosti, ul. Litovelská, tř. Míru do zastávky Olomouc,U zlaté koule a dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.
Spoje obslouží všechny zastávky.   
 
Linka 890302
Ze zastávky Olomouc,hl.nádr. směr Litovel a zpět pojedou spoje č. 68, 73, 74 po ul. Jeremenkova na okružní křižovatku u pošty. Zpět po ul. Jeremenkova a místní komunikaci do zastávky Olomouc,aut.nádr. Dále po ul. Tovární, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, tř.Míru, ul. Na Šibeníku, Na Trati, Svatoplukova, dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.
Spoje nebudou obsluhovat zastávky v úseku Olomouc,Na Špici Olomouc,Ladova.
 
Linka 891364
Ze zastávky Olomouc,hl.nádr. směr Štěpánov a zpět pojedou spoje č. 349, 356, 29, 362, 357 po ul. Jeremenkova na okružní křižovatku u pošty. Zpět po ul. Jeremenkova a místní komunikaci do zastávky Olomouc,aut.nádr. Dále po ul. Tovární, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, tř. Míru, ul. Na Šibeníku, Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská, Horka nad Moravou, do zastávky Olomouc,Chomoutov a dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.
Spoje nebudou obsluhovat zastávky v úseku Olomouc,Na Špici Olomouc,Chomoutov.
Zastávka Olomouc,Horecká na silnici II/446 bude přemístěna v obou směrech na stejnojmennou zastávku, kterou obsluhuje linka MHD č. 20 na silnici III/4465 směr Horka n. Moravou.
 
Linka 780400
Spoje nebudou jezdit po ul. Vídeňská, Nerudova, tř. Svobody, ale budou vedeny z (na) ul. Polská, dále po trase dle licence.
Spoje č. 62, 64, 66, 68 nebudou obsluhovat zastávku Olomouc,tržnice (na tř. Svobody), ale budou obsluhovat náhradní zastávku Olomouc,Tržnice plocha u označníku 1.
 
Linka 891923
Lince bude umožněn průjezd v obou směrech ze zastávky Olomouc,hl.nádr. na ul. Jeremenkovu, spoje obslouží všechny zastávky dle platného JŘ.