Změny ve veřejné dopravě

Linky olomoucké MHD číslo 12, 19 a 25 dočasně změní trasu

Změna v městské hromadné dopravě
8. 7. 2020 - 18. 8. 2020

Autobusy olomoucké MHD číslo 12, 19 a 25

V termínu od středy 8. července do úterý 18. srpna je plánována oprava komunikace na návsi Svobody v olomoucké čtvrti Holice. Z tohoto důvodu budou autobusové linky vedeny po objízdné trase.

Po dobu oprav budou autobusové linky olomoucké MHD číslo 12, 19 a 25 provozovány podle výlukových jízdních řádů, které budou zveřejněny na jednotlivých zastávkách.

Spoje, které jedou přes Holici, budou vedeny obousměrně mezi zastávkami Pekárny/Staškova a Holice po objízdné trase ulicemi Přerovská/Hamerská, Týnecká, na kruhový objezd a dále ulicí Keplerova na náhradní zastávku Holice.

Změny v obsluze zastávek

U Mlýna – neobsluhovány – nahrazeny zastávkami Týnecká
Holice – u přenosných označníků v ul. Keplerova

Další omezení na lince č. 25

Z provozních důvodů budou spoje s odjezdem v 9.04 a 18.20 hod. z Hlavního nádraží ukončeny na zastávce Kaufland, sklad odkud budou zpět vedeny v 9.19 a 18.35 hod. Spoje nebudou obsluhovat zastávku Holice.

Spoje z Nového Dvora vedené přes Kaufland, sklad, budou obsluhovat náhradní zastávku Holice u přenosného označníku (mimo spoj s odjezdem v 18.04 hod. z Nového Dvora) a dále budou pokračovat ul. Keplerova přes okružní křiž. na Kaufland, sklad.