Změny ve veřejné dopravě

Kvůli opravě mostu se změní trasy autobusů

Změna v městské hromadné dopravě
3. 4. 2018 - 30. 6. 2018

Komenského ulice v Olomouci - uzavírky komunikací

V Olomouci letos proběhnou práce na mostě přes řeku Moravu v Komenského ulici. Projekt související s protipovodňovými opatřeními bude trvat od dubna letošníhop roku do září 2019. vynutí si několik částečných i úplných uzavírek přilehlých komunikací. 

Dopravní podnik města Olomouce na ně zareaguje úpravou jízdních řádů, odlišným trasováním linek a změnami v zastávkách. 

Opatření se dotknou autobusových linek číslo 14, 15, 20, 21 a 51

I. etapa:  3. dubna až 30. dubna 2018

Linka číslo 14

Mezi zastávkami Na Špici a Náměstí Hrdinů (pouze v tomto směru) bude vedena po objízdné trase ulicemi Pasteurova, Komenského, Dobrovského Studentská, Legionářská a Tř. Svobody. Zastávka U Bristolu bude nahrazena zastávkou Komenského. Zastávka Na Letné bude přemístěna do blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III. k přenosnému označníku. 

Ve směru na Hl. nádraží bude linka vedena beze změny v původní trase.

mapka1

Ranní spoje začínající na zastávce U Bristolu směr Nám. Hrdinů, budou vedeny na náhradní zastávku Komenského ulicemi Dobrovského, Václava III., Na Letné a Komenského.

 

Linky číslo 15 a 21

V obou směrech vedeny bez omezení s obsluhou všech zastávek. 

Linka číslo 20

Mezi zastávkami Černá cesta a 17. listopadu (pouze v tomto směru) bude vedena po objízdné trase ulicemi Sokolovská, Komenského, nábř. Přemyslovců, Žižkovo náměstí a Tř. 17. listopadu. 
Ve směru na Farmak bude linka vedena beze změny v původní trase.

mapka2

Linka č. 51

Mezi zastávkami Na Špici a Dlouhá bude vedena po objízdné trase ulicemi Pasteurova, Komenského, Dobrovského a Dlouhá. Zastávka U Bristolu bude nahrazena zastávkou Komenského. Zastávka Na Letné bude přemístěna do blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III. k přenosnému označníku.

mapka3
 

II. etapa:  1. května až 20. května 2018

Linka číslo 14

Mezi zastávkami Na Špici a Náměstí Hrdinů bude v obou směrech vedena po objízdné trase ulicemi Pasteurova, Komenského, Dobrovského Studentská, Legionářská a Tř. Svobody. Zastávky U Bristolu budou nahrazeny zastávkami Komenského. Zastávky Na Letné budou přemístěny do blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III. k přenosnému označníku, a to pro oba směry. 

mapka4
 

Linky číslo 15, 20, 21 a 51

Linky budou vedeny stejně jako v I. etapě.

 

III. etapa:  21. května až 30. června 2018

Linky číslo 14, 15, 20, 21 a 51

Linky budou vedeny stejně jako ve II. etapě. Změna oproti II. etapě spočívá v tom, že most již bude uzavřen pro individuální automobilovou dopravu.