Změny ve veřejné dopravě

Kulturní jarmark ve městě Zábřehu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 9. 2020 - 20. 9. 2020

Kulturní jarmark ve městě Zábřehu

Z důvodu pořádání kulturně – společenské akce „Zábřežský kulturní jarmark a Notování Zábřehem 2020“ dojde k úplné uzavírce silnice II/315 část ul. ČSA, nám. Osvobození, III/31527 ul. Postřelmovská ve městě Zábřeh.

Termín uzavírka: dne 19.9.2020, od 4:00 do 19:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 931207, 932271, 932274, 932276, 932277, 932286, 933246, 936001, 936002 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,aut. st. – ul. Dvorská – ul. Bezručova s obsluhou zastávky Zábřeh,Zubní odd. a po III/31527 ul. Postřelmovská dále směr Postřelmov, linky které pokračují směr zastávka Zábřeh,žel.st. budou pokračovat po ul. Třešňová – ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády a dále ve své trase.

Zastávka Zábřeh,nám.Osvobození nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,Zubní odd. v ul. Bezručova.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami může docházet k mírnému zpoždění cca do 5 minut.