Změny ve veřejné dopravě

Krátkodobé přerušení tramvajového provozu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v městské hromadné dopravě
26. 5. 2018 - 26. 5. 2018

Tramvajová zastávka U Dómu, Olomouc

V sobotu 26. 5. 2018 se bude konat akce „Moravský den v Olomouci“. Součástí této akce bude průvod, který bude zahájen v 10.30 hod. na Václavském náměstí. Veden bude v blízkosti tramvajové zastávky U Dómu přes tramvajovou trať do ulice Wurmova a dále také podél tramvajové trati z Nám. Republiky ulicí Denisova do ulice Univerzitní.   

V době průchodu průvodu v blízkosti tramvajové tratě budou na nezbytně nutnou dobu tramvajové linky č. 2 a 4 v uvedené oblasti pozastaveny.