Změny ve veřejné dopravě

Jívová, úplná uzavírka silnice III/44434

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 9. 2018 - 25. 11. 2018

Jívová, úplná uzavírka silnice III/44434

Termíny:  

Etapa 1 – úplná uzavírka silnice III/44434 v termínu 17.9.2018 od 7:30 do 16:30 VČETNĚ BUS

Etapa 2 – úplná uzavírka silnice III/44434 v termínu od 18.9.2018 do 28.10.2018 MIMO BUS

Etapa 3 – úplná uzavírka silnice III/44434 v termínu od 29.10.2018 do 25.11.2018 MIMO BUS

Uzavřeným úsekem v 1. etapě je vedena linka 890328 dopravce VOJTILA TRANS.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Etapa 1 – při úplné uzavírce včetně BUS dne 17.9.2018 od 7:30 do 16:30 nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a dotčené spoje č. 9 a 15 linky 890328 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Jívová, nám po silnici III/44434 kolem zastávky Bělkovice-Lašťany, Bělk.údolí rozc. a po silnicích III/44436 a II/444 do Hraničních Petrovic. Ostatní spoje linky 890328 nebudou uzavírkou dotčeny a bude jim umožněn průjezd uzavřeným úsekem.

Etapa 2 – úplná uzavírka silnice III/44434 v termínu od 18.9.2018 do 28.10.2018 MIMO BUS, při úplné uzavírce do 18.9.2018 do 28.10.2018 bude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd.

Etapa 3 – úplná uzavírka silnice III/44434 v termínu od 29.10.2018 do 25.11.2018 MIMO BUS, při úplné uzavírce do 29.10.2018 do 25.11.2018 bude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd.