Změny ve veřejné dopravě

Jednosměrná uzavírka ulice Kralické v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 6. 2019 - 19. 6. 2019

Jednosměrná uzavírka ulice Kralické v Prostějově

Z důvodu provádění údržbových prací na mostě ev.č.367-001 v ulici Kralické v Prostějově bude silniční provoz omezený i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 5.6. do 19.6.2019
 
Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404, 780405, 780931, 780932 dopravce FTL a.s. a 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Ve zmíněném úseku, pouze ve směru z Prostějova, nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po objízdných trasách:
  
 
Linky 780404, 780405, 780931, 780932
u spojů ze zastávky Prostějov,aut.st. (směr Bedihošť / Kralice n.H.) budou vedeny ul. Janáčkova s odbočením na II/150 ul. Vrahovická s odbočením do ul. Průmyslová na kruhový objezd ul. Kralická / Kojetínská a dále ve svých trasách.
U spojů ze zastávky Prostějov,Újezd (směr Bedihošť / Kralice n.H.) budou vedeny po kruhovém objezdu na Peterském náměstí, kde se otočí zpět po II/150 ul. Újezd – Svatoplukova – Vrahovická s odbočením do ul. Průmyslová na kruhový objezd ul. Kralická / Kojetínská a dále ve svých trasách.
 
opačném směru budou dotčené linky vedeny bez omezení s obsluhou všech zastávek dle platných jízdních řádů.
 
 
Linka 950157
bude jednosměrně vedena v úseku z Prostějova do Olomouce ze zastávky Prostějov,aut.st. po ul. Janáčkova, II/150 ul. Vrahovická s odbočením na ul. Průmyslová a dále na okružní křižovatku (ulic Kojetínská, Kralická a Průmyslová) a přes ul. Kralická s napojením na D46.
V úseku z/do Prostějova do/z Brna bude dotčená linka vedena bez omezení ve stávající trase.
Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.
 
V důsledku vedení dotčených linek po objízdných trasách je nutné počítat se zpožděním spojů cca do 5 minut.