Změny ve veřejné dopravě

Jednosměrná uzavírka ulice Kojetínská v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2019 - 31. 10. 2019

Jednosměrná uzavírka ulice Kojetínská v Prostějově

Z důvodu provádění stavebních prací na dopravním napojení areálu DT Výhybkárna a strojírna, a.s. bude omezený silniční provoz v ul. Kojetínská v Prostějově.
 
Termín uzavírky: od 1.7. do 31.10.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404, 780405, 780931 a 780932 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Ve zmíněném úseku, pouze ve směru do Prostějova, nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z ul. Kojetínská s odbočením do ul. U Spalovny a odbočením do ul. Kralická k okružní křižovatce a dále ve svých trasách.
 
V opačném směru budou spoje uvedených linek vedeny ve stávající trase bez změny.
 
Touto úpravou bude zajištěna obousměrná obslužnost cestujícími značně využívané průmyslové zóny v ulici Rovná.
 
Zastávka Prostějov,Železárny (směr Prostějov) bude zrušena a nahrazena ve stávající zastávce Prostějov,A.S.A. (na silnici II/367 ul. Kralická).
 
Vlivem vedení spojů uvedených linek objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění do cca 5 minut.