Změny ve veřejné dopravě

Jednosměrná uzavírka ul. Maloprosenská v obci Prosenice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 9. 2021 0:00 - 21. 11. 2021 23:00

Jednosměrná uzavírka ul. Maloprosenská v obci Prosenice

Z důvodu pokračujících pracích na výstavbě kanalizační sítě dojde k úplné – jednosměrné uzavírce silnice III/43415 ul. Maloprosenská v obci Prosenice.

Termín uzavírky: od 23. 9. 2021 (předpoklad zahájení) do 21. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920515, 920516, 920518 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Uzavírka je rozdělena do dvou termínů

23. 9. (předpoklad zahájení) – 24. 14. 10. 2021 (předčasné ukončení) úplná – jednosměrná III/43415 ul. Maloprosenská (včetně BUS)

8. 11. – 21. 11. 2021 úplná – jednosměrná III/43415 ul. Maloprosenská (včetně BUS)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/43415 ul. Maloprosenská nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo 920516, 920518 / sp. č. 5), které budou ze směru od Grymova vedeny ze stávající zastávky Prosenice,cukrovar po silnici III/43415 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Cukrovarská – s napojením na I/47 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje zmíněných linek (mimo 920516, 920518 / sp. č. 5) přijíždějící ze směru od silnice I/47 budou vedeny ve své trase po III/43415 ul. Maloprosenská dle platných jízdních řádů.

 

Spoje linky 920516 a sp. č. 5 linky 920518 budou ze silnice I/47 vždy vedeny jednosměrně na III/43415 ul. Maloprosenská s odbočením vlevo do ul. Cukrovarská, kde náhradou obslouží přemístěnou zastávku Prosenice,náves v souvislosti se souběžnou uzavírkou silnice III/04724 ul. Osmek v Přerově (most), pokračovat po výše uvedené objízdné trase. S platností od 10. 11. 2021 se linky 920516 a 920518 sp. č. 5 vrací do původní trasy s obsluhou stávající zastávky Prosenice,náves v souvislosti s předčasným ukončením uzavírky mostu v ul. Osmek v Přerově, více informací naleznete zde.

 

Zastávka Prosenice,rozc. (směr Osek n. B. / Radvanice)) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do ul. Cukrovarská v blízkosti RD č. p. 152 k náhradnímu označníku. Obslužnost této zastávky bude zajišťována pouze linkou 920515 v náhradní poloze v ul. Cukrovarská, a to jen do 24. 10. 2021 v důsledku další souběžné uzavírky silnice III/43610 Prosenice – Radvanice.