Změny ve veřejné dopravě

Jednosměrná uzavírka silnic u obcí Čechovice – Svésedlice – Vacanovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 6. 2019 - 10. 6. 2019

Jednosměrná uzavírka silnic u obcí Čechovice – Svésedlice – Vacanovice

Z důvodu pořádání akce „Cyklistický závod – 6. závod Českého poháru mládeže a žen 2019, Hanácké okruhy“ bude omezený silniční provoz u obcí Čechovice – Svésedlice – Vacanovice i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: neděle 9.6.2019 od 9:00 do 15:00 hod.
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891346 a 891347 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Z důvodu jednosměrného provozu na uvedených komunikacích budou dotčené linky vedeny po objízdných trasách:
 
 
891346 (pouze spoje č. 427, 309, 315, 325)
jednosměrná objízdná trasa:  ze zastávky Čechovice,křiž. – doleva po silnici III/43621 – doprava po silnici III/4365 – doprava po silnici III/43619 do Hostkovic na křižovatku se silnici III/43620 „u křížku a památníku ukončení zcelování“, kde bude náhradní zastávka za zastávku Hostkovice,náves a dále doleva na silnici III/43620 směr Přestavlky a dále do Tršic.
Zastávka Hostkovice,náves bude přemístěna o cca 240m k náhradnímu označníku na křižovatku směr Přestavlky.
 
V opačném směru z Tršic bude linka vedena ve stávající trase ve směru závodu.
 
 
891347 (pouze sp. č. 32, 36, 38)
jednosměrná objízdná trasa: ze zastávky Doloplazy,u lípy – po silnici III/43621 do Čechovic – doprava po silnici III/43622 – doprava po silnici III/4353 – doprava po silnici III/4365 na křižovatku se silnicí III/4366, kde bude náhradní zastávka Svésedlice,rozc. za zastávku Svésedlice,ObÚ a dále po silnici III/4366 do Přáslavic.
Zastávka Svésedlice,ObÚ bude přemístěna o cca 540m na stávající zastávku Svésedlice,rozc.
 
V opačném směru z Olomouce bude linka vedena ve stávající trase ve směru závodu.
 
 
Vlivem vedení linek objízdnými trasami je nutné počítat i s možným zpožděním vratných párových spojů dotčených linek.
Pořadatelé se budou snažit zajistit přednostní pouštění autobusů uvedených linek do úseků závodu tak, aby se minimalizoval negativní dopad zpoždění na cestující veřejnost.