Změny ve veřejné dopravě

Jednosměrná uzavírka silnic na okruhu Čechovice – Svésedlice – Vacanovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
18. 8. 2019 0:00 - 18. 8. 2019 23:00

Jednosměrná uzavírka silnic na okruhu Čechovice – Svésedlice – Vacanovice

Z důvodu pořádání sportovní akce „Cyklistický závod – Mistrovství Olomouckého kraje mládeže 2019“ bude omezený silniční provoz na okruhu obcí Čechovice – Svésedlice – Vacanovice i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: neděle 18.8.2019, od 9:00 do 15:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891346 a 891347 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Z důvodu jednosměrného provozu na uvedených komunikacích budou zmíněné linky vedeny po objízdných trasách:

891346 (pouze sp. č. 427, 309, 315, 325)

jednosměrná objízdná trasa:  ze zastávky Čechovice,křiž. – doleva po silnici III/43621 – doprava po silnici III/4365 – doprava po silnici III/43619 do Hostkovic na křižovatku se silnicí III/43620 „u křížku a památníku ukončení zcelování“, kde bude náhradní zastávka za zastávku Hostkovice,náves (cca 240m od stávající zastávky) a dále doleva na III/43620 směr Přestavlky a dále do Tršic.

Zastávka Hostkovice,náves bude přemístěna o cca 240m na křižovatku směr Přestavlky.

V opačném směru z Tršic bude linka vedena ve stávající trase ve směru závodu.

 

891347 (pouze sp. č. 32, 36, 38)

jednosměrná objízdná trasa: ze zastávky Doloplazy,u lípy – po silnici III/43621 do Čechovic – doprava po silnici III/43622 – doprava po silnici III/4353 – doprava po silnici III/4365 na křižovatku se silnicí III/4366, kde bude náhradní zastávka Svésedlice,rozc. za zastávku Svésedlice,ObÚ a dále po silnici III/4366 do Přáslavic.

Zastávka Svésedlice,ObÚ bude přemístěna o cca 540m na stávající zastávku Svésedlice,rozc.

V opačném směru z Olomouce bude linka vedena ve stávající trase ve směru závodu.

 

Vlivem vedení linek objízdnými trasami je nutné počítat i s možným zpožděním vratných párových spojů zmíněných linek.

Pořadatelé se budou snažit zajistit přednostní pouštění autobusů zmíněných linek do úseků závodu tak, aby se minimalizoval negativní dopad zpoždění na cestující veřejnost.