Změny ve veřejné dopravě

Jednosměrná uzavírka při kulturních akcích „Balony nad Hradem“ a  „Moravské Hrady“

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 8. 2019 - 25. 8. 2019

Z důvodu pořádání kulturních akcí „Balony nad Hradem“ a  „Moravské Hrady“ v obci Bouzov bude omezený silniční provoz na silnici III/37313 i pro autobusovou dopravu.

Termíny uzavírek:

  • 17.8.2019 „Balony nad Hradem“
  • 23.8.2019 (10:00 hod.) – 25.8.2019 (7:00 hod.) „Moravské Hrady“

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890303, 890306, 933240, 933245, 933249 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 17.8.2019 „Balony nad Hradem“

bude omezený silniční provoz na III/37320 ve směru z Podolí do Bouzova a na III/37313 ve směru z Bouzova směr Hvozdečko s tím, že pro autobusové linky bude bezpečný průjezd směr Hvozdečko povolen a zajištěn pořadatelem obcí Bouzov.

Linka 890303

bude umožněn obousměrný průjezd spojům až do zastávky Bouzov,nám. a zpět. Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 933240 (pouze sp.č.201)

bude vedena po jednosměrné objízdné trase ze silnice III/37321 v Podolí rovně na místní komunikaci – s napojením na silnici III/37313 u hřbitova v Bouzově –  dále po silnicích III/37313 a III/37320 do zastávky Bouzov,nám.

Zastávka Bouzov,Podolí,pož.zbroj. (směr Bouzov) bude přemístěna o několik metrů zpět do prostoru křižovatky od Obectova v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 933245 (pouze sp.č.204)

bude umožněn obousměrný průjezd spoji až do zastávky Bouzov,nám. Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

 

V termínu 23.8.2019 (od 10:00 hod.) – 25.8.2019 (do 7:00 hod.) „Moravské Hrady“

bude omezený silniční provoz na silnici III/37320 ve směru z Podolí do Bouzova a na silnici III/37313 ve směru z Bouzova směr Hvozdečko s tím, že pro autobusové linky bude bezpečný průjezd směr Hvozdečko povolen a zajištěn pořadatelem obcí Bouzov.

 

Linka 890303

bude umožněn obousměrný průjezd spojům až do zastávky Bouzov,nám. a zpět. Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 890306

bude umožněn obousměrný průjezd spojům až do zastávky Bouzov,nám. Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 933240 (pouze sp.č.201)

bude vedena po jednosměrné objízdné trase ze silnice III/37321 v Podolí rovně na místní komunikaci – s napojením na silnici III/37313 u hřbitova v Bouzově –  dále po silnicích III/37313 a III/37320 do zastávky Bouzov,nám.

Zastávka Bouzov,Podolí,pož.zbroj. (směr Bouzov) bude přemístěna o několik metrů zpět do prostoru křižovatky od Obectova v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 933245 (pouze sp.č.13 a 204)

bude umožněn obousměrný průjezd spojům až do zastávky Bouzov,nám. a zpět. Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 933249 (pouze sp.č. 7, 9, 11, 13)

bude vedena po jednosměrné objízdné trase ze silnice III/37321 v Podolí rovně na místní komunikaci – s napojením na silnici III/37313 u hřbitova v Bouzově –  dále po silnicích III/37313 a III/37320 do zastávky Bouzov,nám.

Zastávka Bouzov,Podolí,pož.zbroj. (směr Bouzov) bude přemístěna o několik metrů zpět do prostoru křižovatky od Obectova v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek po objízdných trasách je nutné počítat se zpožděním cca 5 minut.