Změny ve veřejné dopravě

ECCE HOMO Šternberk 2024

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 5. 2024 0:00 - 2. 6. 2024 23:00

ECCE HOMO Šternberk 2024

Z důvodu pořádání automobilových závodů v rámci sportovní akce ME ECCE HOMO Šternberk 2024 dojde k úplným uzavírkám ve městě Šternberku.

Termín uzavírky: od 30. 5. 2024 (od 22:00 hod.) do 2. 6. 2024 (do 20:00 hod.)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA TRANS BUS s. r. o.

 

Uzavírky jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

  • 30. 5. 2024 (od 22:00 hod.) – 31. 5. 2024 (do 7:00 hod.) – úplná uzavírka ul. Barvířská, ul. Dvorská, parkoviště u sportovní haly a autobusová stanice a parkoviště Dvorská
  • 31. 5. 2024 (od 7:00 hod.) – 1. 6. 2024 (do 7:00 hod.) a 1. 6. 2024 (od 19:00 hod.) – 2. 6. 2024 (do 6:00 hod.) – úplná uzavírka ul. Radniční, ul. Jaroslavova, ul. Vodní, ul. Partyzánská, ul. Čechova, Hlavní náměstí, ul. Dvorská, ul. Barvířská, parkoviště u sportovní haly, parkoviště Potoční a autobusová stanice a parkoviště Dvorská
  • 1. 6. 2024 (od 7:00 hod. do 19:00 hod.) a 2. 6. 2024 (od 6:00 hod. do 20:00 hod.) – úplná uzavírka silnice I/46 od křižovatky s III/44423 směr Horní Loděnice, III/44423 ul. Na Valech, ul. Opavská, ul. Sadová, ul. Radniční, ul. Jaroslavova, ul. Vodní, ul. Partyzánská, ul. Čechova, Hlavní náměstí, ul. Opavská, ul. Jarní, ul. U Horní brány, Horní náměstí, ul. Dvorská, MK ul. Barvířská, parkoviště u sportovní haly, parkoviště Potoční a autobusová stanice a parkoviště Dvorská

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu všech výše uvedených termínů budou spoje zmíněných linek vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje linek 890313, 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze silnice II/444 ul. Věžní, ul. Masarykova, ul. Krampolova, II/445 ul. Uničovská, II/444 ul. Věžní, III/44426 ul. Nádražní, okružní křižovatka, I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách s tím, že nebudou obslouženy zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Sadová; Šternberk,Opavská MěÚ.

Zastávka Šternberk,Dvorská bude zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

 

Spoje č. 19, 20 linky 891923 a spoje č. 4, 10 linky 890923 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,Masarykova po místní komunikaci přes most na ul. Olomoucká, okružní křižovatka, I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách dle platných jízsních řádů. Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Dvorská a Šternberk,Svatoplukova, ale obslouží zastávku Šternberk,nem.

 

Spoj č. 14 linky 890923 bude jednosměrně veden po objízdné trase ze zastávky Lipina,rozc. po silnici I/46 – I/46 ul. Jívavská  – okružní křižovatka – ul. Olomoucká – ul. Krampolova – ul. Masarykova. Spoj neobslouží zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ a Šternberk,Dvorská, ale obslouží zastávky Šternberk,nem. a Šternberk,Masarykova.

 

Spoj č. 11 linky 890923 bude začínat v zastávce Šternberk,Masarykova. Spoj neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská.

 

Spoje č. 2 linky 890324 a č. 17 linky 890332 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,Krákořice po II/445 ul. Rýmařovská – okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Masarykova. Spoje neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská, ale obslouží zastávku Šternberk,Masarykova.

 

Vybrané spoje linek 890313, 890329, 890330, 890331, 890332, 890923 (sp. č. 10) budou po obsloužení zastávky Šternberk,nem. vedeny z I/46 ul. Jívavská, po ul. Puškinova, ul. Palackého, okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská, okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.


Navíc v termínech 1. 6. 2024 (od 7:00 hod. do 19:00 hod.) a 2. 6. 2024 (od 6:00 hod. do 20:00 hod.) úplná uzavírka silnice I/46 od křižovatky s III/44423 směr Horní Loděnice

Uvedeným úsekem jsou vedeny spoje linky 891923 (spoje č. 308, 309, 310, 311), které budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,aut.st. po místních komunikacích – II/444 – II/445 – III/44429 Dalov – III/44430 Horní Loděnice – I/46 a dále ve svých trasách směr Moravský Beroun dle platného jízdního řádu.

Zastávky Šternberk,nem.; Lipina,rozc.; Horní Loděnice,Nové Dvorce nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.


V termínu od 30. 5. 2024 (od 22:00 hod.) do 2. 6. 2024 (do 20:00 hod.):

  • zastávka Šternberk,Dvorská nebude obsluhována s náhradou v zastávce Šternberk,Masarykova.
  • zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obsluhována a pouze u vybraných spojů nahrazena zastávkou Šternberk,nem.
  • zastávky Šternberk,Opavská MěÚ a Šternberk,Sadová nebudou obsluhovány bez náhrady.