Změny ve veřejné dopravě

ECCE HOMO Šternberk 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 6. 2023 0:00 - 4. 6. 2023 23:00

ECCE HOMO Šternberk 2023

Z důvodu konání automobilových závodů v rámci sportovní akce ECCE HOMO Šternberk 2023 dojde k úplným uzavírkám ve městě Šternberku.

Termín uzavírky: od 1. 6. 2023 (22:00 hod.) do 4. 6. 2023 (20:00 hod.)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Uzavírky jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

1. 6. 2023 od 22:00 hod. – 2. 6. 2023 do 7:00 hod. – úplná uzavírka ul. Barvířská, ul. Dvorská, parkoviště u sportovní haly a autobusová stanice a parkoviště Dvorská

2. 6. 2023 od 7:00 hod. – 3. 6. 2023 do 7:00 hod. a 3. 6. 2023 od 19:00 hod. – 4. 6. 2023 do 6:00 hod. – úplná uzavírka ul. Radniční, ul. Jaroslavova, ul. Vodní, ul. Partyzánská, ul. Čechova, Hlavní náměstí, ul. Dvorská, MK ul. Barvířská, parkoviště u sportovní haly a autobusová stanice a parkoviště Dvorská

3. 6. 2023 od 7:00 hod. do 19:00 hod.  a 4. 6. 2023 od 6:00 hod. do 20:00 hod. – úplná uzavírka silnice I/46 od křižovatky s III/44423 směr Horní Loděnice, ul. Radniční, ul. Jaroslavova, ul. Vodní, ul. Partyzánská, ul. Čechova, Hlavní náměstí, III/44423 ul. Na Valech, ul. Opavská, ul. Sadová, ul. Jarní, ul. U Horní brány, Horní náměstí, ul. Dvorská, ul. Barvířská, parkoviště u sportovní haly a autobusová stanice a parkoviště Dvorská

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu všech termínů budou spoje zmíněných linek vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje linek 890313, 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze silnice II/444 ul. Věžní, ul. Masarykova, ul. Krampolova, II/445 ul. Uničovská, II/444 ul. Věžní, III/44426 ul. Nádražní, okružní křižovatka, I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách s tím, že nebudou obslouženy zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová.

Zastávka Šternberk,Dvorská bude zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

Spoje č. 19, 20 linky 891923 a spoje č. 4, 5, 10 linky 890923 budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,Masarykova  přes most na ul. Olomoucká, okružní křižovatka, I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů. Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Dvorská a Šternberk,Svatoplukova, ale obslouží zastávku Šternberk,nem.

Vybrané spoje linek 890313, 890329, 890330, 890331, 890332, 890923 (sp. č. 5 a č. 10) budou po obsloužení zastávky Šternberk,nem. vedeny z I/46 ul. Jívavská, po ul. Puškinova, ul. Palackého, okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská, okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.


Navíc v termínech 3. 6. 2023 od 07:00 hod. do 19:00 hod. a 4. 6. 2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod. úplná uzavírka silnice I/46 od křižovatky s III/44423 směr Horní Loděnice

Uvedeným úsekem jsou vedeny spoje linky 891923, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šternberk,aut.st. po místních komunikacích – II/444 – II/445 – III/44429 Dalov – III/44430 Horní Loděnice, I/46 a dále ve svých trasách směr Moravský Beroun dle platného jízdního řádu.

Zastávky Šternberk,nem.; Lipina,rozc.; Horní Loděnice,Nové Dvorce nebudou uvedenou linkou obsluhovány bez náhrady.


V době od 22:00 hod. dne 1. 6. 2023 do 20:00 hod. dne 4. 6. 2023:

  • zastávka Šternberk,Dvorská bude zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.
  • zastávka Šternberk,Svatoplukova bude zrušena a u vybraných spojů nahrazena zastávkou Šternberk,nem.
  • zastávky Šternberk,Opavská MěÚ a Šternberk,Sadová budou obousměrně zrušeny bez náhrady.