Změny ve veřejné dopravě

Dopravu přes Pňovice změní uzavírka silnice

Změna v autobusové dopravě
16. 10. 2013 - 13. 12. 2013

silnice II/446 průtah obcí Pňovice

V termínu od středy 16. října do 14. prosince 2013 bude uzavřena silnice II/446 průtah obcí Pňovice v úseku od křižovatky se silnicí III/44621 (Pňovice-Dětřichov) po křižovatku s místní komunikací ke hřbitovu. Důvodem uzavírky je realizace stavby „Silnice II/446 Pňovice – průtah – II.etapa“.

Uzavřeným úsekem projíždí linky dopravce Arriva Morava a Vojtila Trans:
• 890764 Uničov-Olomouc
• 890783 Litovel-Pňovice-Střeň-Náklo
• 890802 Litovel – Pňovice – Šternberk

Po dobu úplné uzavírky pojede linka 890764 po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Štěpánov,,Krnovská přes Krnov, Žerotín do Pňovic na zastávku Pňovice, ObÚ. Dál po stávající trase přes Strukov, Želechovice do Uničova. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Pňovice, ObÚ bude nahrazena zastávkou umístěnou v křižovatce silnice II/446 a MK vedoucí ke hřbitovu. U spojů, které pokračují ze Štěpánova do Pňovic, Uničova a obráceně z Uničova, Pňovic do Štěpánova, Olomouce nebude obsloužena zastávka Štěpánov, Novoveská. Výjimkou je spoj 26 s odjezdem v 11.45 hod. z Olomouce,aut.nádraží do Uničova. Ten zajede i na zastávku Štěpánov,Novoveská. Spoj 12 s odjezdem v 6.45 hod. z Olomouce,aut.nádraží do Uničova nebude zajíždět do Pňovic. Spoj 324 (jezdí ve dnech školních prázdnin) s odjezdem v 6.40 hod. z Olomouce do Uničova bude uspíšen o 5 minut a bude zajíždět do Pňovic. Spoje vedené po objízdné trase budou v Žerotíně, u kaple zastavovat pro výstup.

Linka 890783 spoje 2, 4, 303, 306, 5, 7 a 15 nebudou zajíždět na zastávku Pňovice, ObÚ. Obslouží pouze zastávku Pňovice, Hrušov. Spoje 8 a 10 budou zastavovat v Pňovicích na náhradní zastávce – za zastávku ObÚ umístěné na silnici III/44621. S ohledem na délku objízdných tras je nutné počítat se zpožděním cca 3 minuty.

Na linkách 890764 a 890783 budou po dobu uzavírky v platnosti objížďkové jízdní řády, které jsou uvedeny níže. V době trvání uzavírky nebude linka 890802 zajišťovat obsluhu zastávek Pňovice, obecní Úřad a Žerotín, křiž. U zádruhy. Přepravní opatření obou dopravců jsou rovněž uvedena níže.