Změny ve veřejné dopravě

Dopravu ovlivní uzavírka u Hrabenova

Změna v autobusové dopravě
22. 11. 2013 - 23. 11. 2013

silnice III/36916 u obce Hrabenov

Z důvodu úplné uzavírky sil. III/36916 u obce Hrabenov od 23. do 24. listopadu (sobota a neděle) budou autobusové linky dopravce Arriva Morava 930202 Šumperk – Ruda nad Moravou a 930219 Šumperk – Ruda nad Moravou Bušín – Janoušov vedeny po objížďce z AZ Šumperk, Temenice, Hasičský dům po sil. III/36914 ( přes Horní Temenici ) do Bohdíkova a po sil. III/36914a s odbočením vlevo na sil. II/369 přes Alojzov na AZ Ruda n. Mor., žel. st. a dále dle JŘ.

Trasa objížďky je obousměrná.

Po dobu objížďky nebudou obsluhovány AZ Ruda n. Mor., Hrabenov, rozc. k myslivně; Ruda n. Mor., Hrabenov,hor. konec; Ruda n. Mor., Hrabenov, kaple; Ruda n. Mor., Hrabenov, obchod a Ruda n. Mor., Hrabenov, dol. konec.