Změny ve veřejné dopravě

Dopravní podnik se vraci k předprázdninovému provozu

Změna v městské hromadné dopravě
30. 8. 2017 - 30. 9. 2017

MHD v Olomouci

V příštích dnech se městská hromadná doprava v Olomouci vrátí ke svému provozu, který platil před letními prázdninami. Pro tramvaje změny začnou platit už od středy 30. srpna, pro autobusy pak od pondělí 4. srpna.

Tramvaje

Od středy 30. srpna  dochází k obnovení předprázdninového provozu tramvají. 

Tramvajové linky číslo 1, X3, X4  a 7 – budou vedeny ve stávajících trasách dle  jízdních řádů s platností od 7. 4. 2017 zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Tramvajová linka číslo 5 – bude vedena ve stávající trase dle upraveného výlukového jízdního řádu s platností od 30. 8. 2017.  
Výlukové jízdní řády budou k dispozici na prodejnách Dopravního podniku města Olomouce a na webu www.dpmo.cz.

Autobusy

V pondělí 4. září začíná nový školní rok. Od tohoto dne se obnovuje předprázdninový provoz autobusů a zároveň dochází ke zrušení nebo omezení provozu některých linek. Podrobnosti a případné změny v porovnání s provozem před letními prázdninami jsou popsány níže:

Autobusová linka číslo 13 – linka bude vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a Vejdovského obousměrně přes zastávky Tř. 17. listopadu a Envelopa. Zastávka Kosmonautů nebude obsluhována.

Autobusová linka číslo 111 – linka je zrušena v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu.

Autobusová linka X – v pracovních dnech beze změn, ve dnech pracovního klidu bude provozována v 15-ti minutovém intervalu.

Autobusová linka  X2 – v pracovních dnech beze změn, ve dnech pracovního klidu je linka zrušena.