Změny ve veřejné dopravě

Dopravní podnik města Olomouce omezí provoz

Změna v městské hromadné dopravě
1. 1. 2018 - 2. 1. 2018

MHD v Olomouci

V prvních lednových dnech musejí cestující počítat s omezením rozsahu městské hromadné dopravy v Olomouci. Důvodem jsou školní prázdniny a upravená otevírací doba nákupních center. 
 

1. ledna – Nový rok

 
Tramvajový provoz bude veden bez omezení dle jízdních řádů platných pro neděli.
 
Autobusový provoz bude fungovat podle jízdních řádů platných pro dny pracovního klidu. Linka číslo 16 bude všemi spoji ukončena na zastávce Tabulový vrch. Linka číslo 25 bude provozována až ve večerních hodinách. Linka číslo 27 nebude provozována. 
 

2. ledna – poslední den školních prázdnin

 
Tramvajový provoz bude veden dle jízdních řádů platných pro pracovní dny.   
 
Autobusový provoz bude veden dle jízdních řádů platných pro pracovní dny bez posilových spojů. Dochází pouze k omezením a úpravám podle platných jízdních řádů.