Změny ve veřejné dopravě

Dopravní omezení v obci Nová Hradečná

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 7. 2021 0:00 - 29. 5. 2022 23:59

Dopravní omezení v obci Nová Hradečná

Z důvodu špatného povrchu vozovky silnice III/31550 po budování kanalizace a ČOV v obci Nová Hradečná v roce 2021 došlo k dopravnímu omezení na lince 890325 Uničov-Troubelice-Libina.

Termín omezení: od 12. 12. 2021 do 6. 4. 2022 29. 5. 2022 (prodloužení termínu)

Zmíněným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325, 890327 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 932272 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Obslužnost obce Nová Hradečná je zajišťována spoji linek 890327, 932272 a vybranými spoji linky 890325.

 

Spoje č. 1, 5, 7, 17, 14, 16, 18, 24 linky 890325 jsou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/44412 s náhradní obsluhou zastávky Troubelice,u kaple – III/44415 Nová Hradečná do zastávky Nová Hradečná,Hradec a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů není těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelemNová Hradečná,ObÚ nejsou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku 890325 je vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

V souvislosti se souběžně probíhajícími stavebními pracemi na pokračující výstavbě kanalizační sítě a ČOV v obci Nová Hradečná může docházet k dalším úpravám tohoto výlukového jízdního řádu. Bližší informace o dalším dopravním omezení na území obce naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 325