Změny ve veřejné dopravě

Dopravní omezení na silnicích I/60 a III/4537 v obci Vlčice

Změna v autobusové dopravě
20. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Dopravní omezení na silnicích I/60 a III/4537 v obci Vlčice

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k částečné uzavírce silnice I/60 a úplné uzavírce silnice III/4537 v obci Vlčice.

Termín uzavírky: od 20. 7. do 31. 8. 2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950120 a 950125 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu částečné uzavírky na silnici I/60 bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v celkové délce max 50 m.

Silniční provoz okolo „posuvného pracovního místa“ bude řízený semafory nebo vedený dle přechodného dopravního značení.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Vlčice,ObÚ, která bude posunuta o několik metrů k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

V termínu úplné uzavírky od 5. 8. do 7. 8. 2020 včetně BUS silnice III/4537 v obci Vlčice (v ostatní termíny bude umožněn dotčeným spojům průjezd) nebude umožněn průjezd spojům 11, 4 a 12 linky 950125, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Bernartice,Buková,most po III/4538 do obce Tomíkovice, zde vpravo po III/4539 a dále vpravo po I/60 do zastávky Vlčice,ObÚ a dále dle platné licence.

Z důvodu objízdné trasy nebude v tomto termínu těmito spoji obsluhována bez náhrady zastávka Vlčice,zast.

V důsledku vedení těchto spojů objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 10 min.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory na silnici I/60 je nutné počítat na spojích zmíněných linek se zpožděním cca 5 – 7 min.