Změny ve veřejné dopravě

Dopravní omezení na silnici I/43 v obci Bukovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 6. 2020 - 29. 11. 2020

Dopravní omezení na silnici I/43 v obci Bukovice

Z důvodu celkové opravy mostu dojde k dopravnímu omezení na silnici I/43 v místě mostu ev. č. 43-078 v obci Bukovice.

Termín uzavírky: od 22.6. do 29.11.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 932273, 932283 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu přípravných prací – výstavba BYPASSu

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo „pracovního místa“ v délce max 50 m.

Silniční provoz bude upraven přechodným dopravím značením.

Zastávka Písařov,Bukovice,č.4 bude od počátku stavebních prací přesunuta následovně:

  • ve směru Štíty bude přesunuta o cca 200 m zpět k náhradnímu označníku,
  • ve směru Bušín / Červená Voda bude přesunuta o cca 250 m zpět k náhradnímu označníku.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V termínu vedení silničního provozu přes BYPASS  

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo „pracovního místa“ po mostním provizoriu – BYPASSu, kde bude zajištěn průjezdný profil min. 3,5 m.

Silniční provoz bude řízený semafory.

Zastávka Písařov,Bukovice,č.4 bude stále přesunuta v náhradních polohách, dle výše uvedeného.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 Vlivem řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů dotčené linky cca 7 minut.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 700026 dopravce Josef Pinkas, která bude vedená v souladu s výše uvedenými podmínkami.