Změny ve veřejné dopravě

Dopravní omezení a úplná uzavírka silnice I/55 v Přerově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 7. 2020 0:00 - 30. 11. 2020 23:00

Dopravní omezení a úplná uzavírka silnice I/55 v Přerově

Z důvodu rekonstrukce železničních nadjezdů dojde k dopravnímu omezení a úplné uzavírce na silnici I/55 v místě železničního nadjezdu v Přerově a silnici III/04723 v místě železničního nadjezdu v Přerově – Lýskách.

Termín uzavírky: od 29.7. do 30.11.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavebním úsekem na silnici III/04723 v místě železničního nadjezdu v Přerově – Lýskách není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje. Pouze v termínech úplných uzavírek železničního nadjezdu nad silnicí I/55 (u Lidlu) budou linky VLD využívat tento úsek v rámci objízdné trasy.

Stavební práce nad silnicí I/55 (u Lidlu) budou probíhat v termínu od 8.8. do 6.11.2020 a jsou rozděleny do několika etap:

Etapa 2:     8.8. (od 19:00) – 9.8.2020 (do 7:00) práce v noci – úplná uzavírka včetně BUS

Etapa 3:     9.8. (od 7:00) – 27.8.2020 – částečná uzavírka mimo BUS

Etapa 4:   27.8. – 12.9.2020 – částečná uzavírka mimo BUS

Etapa 5:   12.9. (od 19:00) – 13.9.2020 (do 7:00) práce v noci – úplná uzavírka včetně BUS

Etapa 6:   13.9. (od 7:00) – 31.10.2020 – částečná uzavírka mimo BUS

Etapa 7:   31.10. (od 19:00) – 1.11.2020 (do 7:00) práce v noci – úplná uzavírka včetně BUS

Etapa 8:    1.11. (od 7:00) – do 6.11.2020 – částečná uzavírka mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech etap 3, 4, 6, 8 – částečné dopravní omezení

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky s obsluhou zastávek bez omezení.

Silniční provoz ve směru z Přerova do Předmostí bude umožněn veškerým vozidlům a řízený semafory přes úsek stavby.

Silniční provoz ve směru z Předmostí do Přerova bude umožněn pouze BUS a řízený poptávkovým semaforem přes úsek stavby.

 

Na zmíněné linky (kromě linky 950904) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínech etap 2, 5, 7 – úplná uzavírka

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Ve směru z Přerova do Předmostí:

ze silnice III/04724 ul. Velká Dlážka, Přerov – vpravo I/47 ul. Lipnická, Přerov – dále po I/47 Lýsky – vlevo III/04723 Lýsky – vlevo místní komunikace okolo MČ Popovice – ul. Kočíře, MČ Předmostí – vlevo II/436 ul. Hranická – vpravo ul. Prostějovská – vlevo ul. U Pošty – vlevo zpět na II/436 ul. Hranická a dále ve svých směrech a obsluhou zastávek dle licencí.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných výlukových jízdních řádů.

 

Ve směru z Předmostí do Přerova:

ze silnice II/436 ul. Hranická, MČ Předmostí – vlevo ul. Teličkova, Sportovní – vpravo zpět na II/436 ul. Hranická – vpravo ul. Kočíře – místní komunikace okolo MČ Popovice – vpravo III/04723 Lýsky – vpravo I/47 Lýsky – dále po I/47 ul. Lipnická, Přerov – vlevo III/04724 ul. Velká Dlážka a dále ve svých směrech a obsluhou zastávek dle licencí.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných výlukových jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca do 15 minut. Informace pro cestující budou po dobu úplných uzavírek zveřejněny v rámci přepravního opatření.

 

Zmíněnými uzavírkami budou ovlivněné i linky MHD Přerov, bližší informace naleznete zde.

 

Výlukové jízdní řády linek 780403 a 920403 jsou navíc ovlivněny souběžnou uzavírkou silnice II/150 Prostějov – Dub n. M., více informací naleznete zde.