Změny ve veřejné dopravě

Dočasné přemístění zastávky Vikýřovice,žel.st.

Změna v autobusové dopravě
28. 8. 2023 0:00 - 13. 10. 2023 23:00

Dočasné přemístění zastávky Vikýřovice,žel.st.

Z důvodu rekonstrukce autobusové zastávky Vikýřovice,žel.st. umístěné na silnici III/44636 ulici Petrovská ve Vikýřovicích dojde k jejímu dočasnému přemístění.

Termín přemístění zastávky: od 28. 8.  2023 do 13. 10. 2023

Zastávka je obsluhována linkami VLD v závazku Olomouckého kraje 930210, 930215 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu stavebních prací bude omezena obslužnost zastávky Vikýřovice,žel.st. (směr Šumperk), která bude přemístěna o cca 35 m zpět ve směru jízdy v blízkosti prodejny potravin Lenka, k náhradnímu označníku.