Změny ve veřejné dopravě

Do olomoucké čtvrti Pavlovičky nepojedou tramvaje

Změna v městské hromadné dopravě
5. 11. 2016 - 29. 11. 2016

MHD v Olomouci

Od 5. do 29. listopadu nebudou v Olomouci jezdit tramvaje v úseku Hlavní nádraží – Pavlovičky. Důvodem je oprava křížení tramvajové trati s vlakovými kolejemi v Divišově ulici a rekonstrukce ostrůvku zastávky Hodolanská ve směru Autobusové nádraží. 

Tramvajový provoz

Linka číslo 4 nebude provozována a bude nahrazena spoji linky číslo 6 s odjezdy dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách. 

Linka číslo 6 bude vedena ve své trase bez omezení. 

Linky číslo 1, 2, 3, 5 a 7 zůstávají v provozu beze změn.

Autobusový provoz

Náhradní doprava bude zajištěna okružní linkou po trase Hlavní nádraží – Aut. nádraží podchod – Pavlovická – Hlavní nádraží výlukovými autobusy X4. Autobusy budou vedeny dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkových označnících. 

Všechny kurzy zajišťují dle jízdních řádů garantované nízkopodlažní spoje. 
 
Obsluha zastávek výlukovými autobusy X4

Hlavní nádraží – autobusová zastávka (označník F) 
Aut. nádraží podchod – tramvajová zastávka 
Hodolanská – tramvajová zastávka
Husův sbor – tramvajová zastávka
Bělidla – tramvajová zastávka 
Pavlovická – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – autobusová zastávka (označník G)

Linka X4 nebude obsluhovat zastávky Fibichova, Pavlovičky, Bělidla směr Hl. n., Husův sbor směr Hl. n., Hodolanská směr Hl. n. a Aut. nádr. podchod směr Hl. n.

V pracovní dny bude náhradní doprava realizována také linkou X. Linka zajistí posilové spoje ze zastávky Aut. nádraží podchod přímo do zastávky Hlavní nádraží po trase Tovární a Jeremenkova. Spoje budou vedeny v časech 7.23, 7.38 a 7.53 hodin z autobusové zastávky ve směru Fibichova. Výstup na zastávce Hlavní nádraží bude probíhat u označníku C.