Změny ve veřejné dopravě

Czech Cycling Tour 2019 – Uničov

Změna v autobusové dopravě
17. 8. 2019 - 17. 8. 2019

Czech Cycling Tour 2019 - Uničov

Z důvodu pořádání cyklistického závodu „Czech Cycling Tour 2019“ bude docházet k omezení silničního provozu na silnicích II/449 ul. Litovelská, ul. Dukelská, ul. Plzeňská, II/446 ul. Hrdinů, ul. Staškova, III/44624 ul. Stromořadí, II/444 ul. Šternberská, II/446 ul. Olomoucká, ul. Nemocniční ve městě Uničov a obcích Brníčko, III/44623 Želechovice i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky:

17.8. 2019  ul. Dukelská  8:00 hod. – 18:30 hod., pro linkové autobusy 13:00 hod. – 18:30 hod.

17.8. 2019  uzavírka okruhu Uničov – Brníčko – Želechovice – Uničov  14:00 – 16:00 hod.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312, 891364 dopravce ARRIVA MORAVA a. s. a 890922 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Závodníci přijedou cca v 14:46 – 14:56 hod. do Uničova od Litovle. Okruh Uničov – Brníčko – Želechovice – Uničov pojedou třikrát a přijedou do cíle na ul. Dukelská v cca 15:20 – 15:32 hod.

 

Linka 890312

Spoj č. 9 s odjezdem v 13:30 hod. z Litovle,aut.st. do Uničova a spoj č. 12 s odjezdem v 13:50 hod. z Uničova,aut.st. do Litovle budou vedeny po obousměrné objízdné trase, která povede ve Střelicích ze silnice II/449 po silnici III/4494 Benkov, III/44415, II/444 do Uničova.

Spoje neobslouží zastávku Uničov,hřbitov.

Spoje č. 15 a 16 projedou bez omezení tj. po trase dle licence a obslouží všechny zastávky.

 

Linka 891364

Spoj č. 338 s odjezdem v 13:50 hod. z Olomouce,aut.nádr. do Uničova vyčká na zastávce Želechovice,Jednota a bude dbát pokynů Policie ČR a pořadatelské služby.

Spoj neobslouží zastávky Uničov,Bezručovo nám. a Uničov,aut.st. podle jízdního řádu, až po projetí pelotonu projede autobus z Želechovic do Uničova.

Spoj č. 343 s odjezdem v 16:15 hod. z Uničova,aut.st. do Olomouce pojede bez omezení.

 

Linka 890922

Zastávka Uničov,Dukelská bude  od 13:00 do 18:30 hod. zrušena bez náhrady.

Od 14:00 do 16:00 hod. budou zastávky Uničov,poliklinika a Uničov,Bezručovo nám. zrušeny bez náhrady. Spoje č. 18, 19, 23, 24, 29, 32 budou o tyto zastávky zkráceny.

Spoj č. 19 bude začínat na zastávce Uničov,TESCO.

Spoje č. 23 a 29 budou začínat na zastávce Uničov,u pomníku.

Spoje č. 18, 24 budou končit na zastávce Uničov,u pomníku.

Spoj č. 32 bude končit na zastávce Uničov,Bezručovo nám.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami, je nutné počítat se zpožděním.