Změny ve veřejné dopravě

Czech Cycling Tour 2018 od 9.8.2018 do 12.8.2018

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 8. 2018 - 12. 8. 2018

Omezení veřejné linkové dopravy od 9. 8. do 12. 8. 2018 - Czech Cycling Tour 2018

Světový pohár v silniční cyklistice – Czech Cycling Tour 2018 od 9.8.2018 do 12.8.2018.

1. Etapa dne 9. 8. 2018: Uničov – Pňovice – uzavírka ulice Dukelská pro linkové autobusy od 14:00 hod do 19:30 hod.
                                                                      – uzavírka ulice Nemocniční, Olomoucká, a silnice II/446 Uničov – Želechovice – Strukov – Pňovice od 16:00 hod do 18:30 hod.

Dotčené linky v 1. etapě:  890335 Litovel – Uničov, 890364 Uničov – Štěpánov – Olomouc a 890922 Uničov – Horní Město – Rýmařov dopravce VOJTILA TRANS s. r. o., 891364 Uničov – Štěpánov – Olomouc 930455 Mohelnice – Uničov – Šternberk – Vítkov – Ostrava 950157 Jeseník – Olomouc – Brno dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

Veřejná linková doprava bude v době uzavírek omezena následovně:

Linka 890922 – spoje č. 17, 39, 27, 31, 20, 34 nebudou obsluhovat zastávku Uničov,Dukelská. 
Linka 890922 – spoje č. 27, 30, 34 nebudou obsluhovat zastávku Uničov,poliklinika. 
Linka 890335 – spoje č. 19, 23, 25, 29, 31, 30, 32, 36 budou vedeny po trase dle licence a obslouží všechny zastávky. Spoj č. 34 bude veden po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Uničov,aut.st. po silnici II/444 Mohelnická, III/44415 Benkov, III/4494 Střelice, II/449. Dále po trase dle licence. Spoj neobslouží zastávku Uničov,hřbitov. Spoj č. 27 bude veden po objízdné trase. Ta povede v Uničově ze silnice II/449 po MK ul. Pionýrů, Moravské náměstí, Plzeňská, II/449 Hrdinů na zastávku Uničov,aut.st. Spoj neobslouží zastávku Uničov,hřbitov, ale obslouží náhradní zastávku Uničov,Moravské nám.  Linka 890313 – spoje č. 14 (v 16:28 hod z Šternberka do Litovle) a č.17 (v 17:12 hod z Litovle do Šternberka) pojedou ze zastávky Žerotín,u kaple po silnici III/4473 přes Krnov do Štěpánova, III/44618, II/446, II/447 na zastávku Pňovice,Hrušov, dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Spoje neobslouží zastávky Strukov,rest., Žerotín,křiž.U zádruhy a Pňovice,ObÚ. 
Linka 891364 – spoj č. 59 (v 16:15 hod z Uničova do Štěpánova) pojede ze zastávky Uničov,Bezručovo,nám. po silnici II/444 přes Brníčko, Újezd, III/4472 Žerotín na zastávku Žerotín,u kaple, II/447, III/4473 přes Krnov do Štěpánova, III/44618 na zastávku Štěpánov,Novoveská. Dále po trase dle licence. Spoj neobslouží zastávky Želechovice,Jednota, Pňovice,Papůvka, Strukov,rest., Žerotín,U zádruhy a Pňovice,ObÚ. 
Linka 890364 – spoj č. 17 (v 16:40 hod z Uničova do Olomouce) pojede ze zastávky Uničov,Brníčko,rozc. po silnici II/444 Újezd, III/4472 Žerotín na zastávku Žerotín,u kaple. Dále po II/447, III/4473 přes Krnov do Štěpánova, III/44618 na zastávku Štěpánov,Novoveská. Dále po trase dle licence. Spoj neobslouží zastávky Želechovice,Jednota, Pňovice,Papůvka, Strukov,rest., Žerotín,U zádruhy (náhradou obslouží zastávku Žerotín,u kaple) a Pňovice,ObÚ. Spoj č. 16 (z Olomouce do Uničova) bude veden ze zastávky Štěpánov,Novoveská zpět po silnici III/44618, III/4473, II/447 Žerotín,kaple, II/447, III/4472 Újezd, II/444, III/44624 Uničov,Bezručovo nám., dále po trase dle licence. Spoj neobslouží zastávky Pňovice,ObÚ, Žerotín,křiž.U zádruhy (náhradou obslouží zastávku Žerotín,u kaple), Strukov,rest., Pňovice,Papůvka, Želechovice,Jednota. Spoj č. 50 (z Olomouce do Uničova) bude veden ze zastávky Žerotín,u kaple po silnici II/447, III/4472 Újezd, II/444, III/44624 Uničov,Bezručovo nám., dále po trase dle licence. Spoj neobslouží zastávky Strukov,rest., Pňovice,Papůvka, Želechovice,Jednota. 
Linka 930455 – spoj č. 12 (s odjezdem v 16:58 hod z Žerotína do Uničova, Mohelnice) pojede ze zastávky Žerotín,u kaple po silnici III/4472 Újezd, II/444 Brníčko na zastávku Uničov,aut.st. Spoj neobslouží zastávky Strukov,rest. a Želechovice,Jednota..
Linka 950157 – spoj č. 4 (odjezd z Litovle,aut.st. v 16:20 hod) bude veden po objízdné trase. Ta povede v Uničově ze silnice II/449 po MK ul. Pionýrů, Moravské náměstí, Plzeňská, II/449 Hrdinů na zastávku Uničov,aut.st. Dále po trase dle licence. Spoj obslouží všechny zastávky dle licence. 

2. Etapa dne 10. 8. 2018: Olomouc – Frýdek Místek
   
 V pátek 10. 8. 2018 od cca 12.30 do 12.50 hod. bude 2. etapa vedena z prostoru před budovou RCO po trase Tovární, Lipenská a dále směr Přáslavice. Na nezbytně nutnou dobu dojde k operativnímu omezení autobusového provozu.

3. Etapa dne 11. 8. 2018: Mohelnice – Šternberk – uzavírka Horního náměstí ve Šternberku v době od 13:00 do 18:30 hod. 

Dotčené linky ve 3. etapě: 891923 Olomouc – Moravský Beroun – Opava dopravce ARRIVA MORAVA a. s., 890328 Šternberk – Jívová – Domašov nad Bystřicí, 890331 Šternberk – Horní Loděnice – Moravský Beroun, 890333 Šternberk – Domašov nad Bystřicí – Norberčany dopravce VOJTILA TRANS s. r. o., 900269 Opava – Dvorce – Šternberk – Olomouc dopravce TQM – holding s. r. o.  

Veřejná linková doprava bude v době úplné uzavírky omezena následovně:

Linka 891923 – spoj č. 311 s odjezdem v 15:00 hod ze zastávky Šternberk,aut.st. směr Lipina (15:08 hod.), Horní Loděnici a Moravský Beroun projede bez omezení.
Linka 890328 – spoj č. 17 s odjezdem v 17:35 hod ze zastávky Šternberk,Dvorská pojede po II/445 ul. Uničovská, II/444 Věžní, III/44426 Nádražní, I/46 Jívavská a dále po trase dle licence. Neobslouží zastávky Šternberk,Opavská MěÚ, Šternberk, Svatoplukova. 
Linka 890331 – spoj č. 41 (odjezd v 15:05 hod) a spoj č. 49 (odjezd v 17:15 hod) ze zastávky Šternberk,aut.st. pojedou po objízdné trase. Ta povede po silnici II/444 Věžní, MK Masarykova, Krampolova, II/445 Uničovská, MK Dvorská. Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Olomoucká Velox, Šternberk,nem., Šternberk,Svatoplukova, Šternberk,Sadová, Šternberk,Opavská MěÚ.
Linka 890333 – spoj č. 15 s odjezdem v 15:00 hod ze zastávky Šternberk,Dvorská pojede po trase dle licence a podle pokynu pořadatelů závodů, spoj č. 20 s odjezdem v 16:20 hod. z Hraničních Petrovic do Šternberka přes Lipinu (Lipina 16:33 hod.) pojede z Lipiny po projetí pelotonu.
Linka 900269 – spoj č. 9 pojede po trase dle licence, po projetí pelotonu a podle pokynu pořadatelů.

4. Etapa dne 12. 8. 2018: Olomouc – Dolany úplné uzavírky silnic III/44313 Bělkovice – Dolany, III/44312, III/44311 Dolany – Véska, III/44440 Véska – Bělkovice, MK v Bělkovicích – Lašťanech v době 12:15 – 15:45 hod.

Dotčené linky ve 4. etapě: 891340 Olomouc – Dolany – Bělkovice – Lašťany, 891341 Olomouc – Dolany – Jívová dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

Veřejná linková doprava bude v době úplné uzavírky omezena následovně:
Linka 891340, spoje č. 313, 361, 317 (z Olomouce do Lašťan) pojedou po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Toveř,kaple na kruhovou křižovatku v Toveři, kde se autobusy otočí a po silnicích III/44310, I/46, III/44437 pojedou do Lašťan. Spoje neobslouží zastávky Dolany,škola, Dolany,restaurace, Dolany,Hanácká zemědělská a Bělkovice – Lašťany,Bělkovice. Spoje obslouží zastávku Dolany,Dolánky,rozc. (náhradní zastávka za Dolany,restaurace). Po stejné objízdné trase v opačném směru pojedou i spoje č. 364, 350 (z Lašťan do Olomouce). Spoje neobslouží zastávky Dolany,škola, Dolany,restaurace, Dolany,Hanácká zemědělská, Bělkovice – Lašťany, Bělkovice a obslouží náhradní zastávku Dolany,Dolánky,rozc. 
Linka 891341, spoj č. 315 (v 12:45 hod z Olomouce do Jívové) bude ukončen na zastávce Tovéř,kaple. Spoj č. 322 (v 14:00 hod z Jívové do Dolan) bude zrušen bez náhrady. Spoj č. 321 s odjezdem v 15:25 hod z Dolan do Pohořan pojede až po projetí pelotonu.

V neděli 12. 8. 2018 od cca 11.00 hod. do 11.20 hod. bude 4. etapa vedena z Horního náměstí směrem na Lazce, Chomoutov a dále na Pňovice. Na nezbytně nutnou dobu dojde k operativnímu omezení autobusového provozu.