Změny ve veřejné dopravě

Cyklistické závody Sazka Tour 2021 ve Šternberku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 8. 2021 0:00 - 8. 8. 2021 23:00

Cyklistické závody Sazka Tour 2021 ve Šternberku

Z důvodu pořádání sportovní akce „Cyklistické závody, Sazka Tour 2021“ dojde k úplným uzavírkám ulic Čechova, Horní náměstí, Radniční, Opavská, Puškinova, Svatoplukova, Dvorská, Světlov, III/44423 ul. Sadová, Opavská, III/44429 ul. Hvězdné údolí ve městě Šternberku.

Termín uzavírky: dne 8. 8. 2021, od 7:00 do 19:00 hod.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890328, 890331, 890333 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 8. 8. 2021 od 7:00 do 19:00 hod. – úplná uzavírka ul. Horní náměstí, Radniční, Čechova, Opavská – včetně BUS

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ul. Dvorská – III/44429 ul. Hvězdné údolí – II/445 okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská, kde náhradou obslouží stávající zastávku Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Šternberka.

Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách, případně po výše uvedené objízdné trase směr zastávka Šternberk,Dvorská.

 

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

 

Mimo výše uvedené bude upraveno trasování spojů vybraných linek:

Linka 890313

Spoje č. 5, 18, 6, 12 budou předčasně ukončeny, případně budou začínat ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

 

Linka 890331

Spoje č. 11, 18, 19, 24, 25, 41, 49 budou mimořádně obsluhovat i zastávku Šternberk,Masarykova.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min.


V termínu 8. 8. 2021 od 13:45 do 15:00 hod. – úplná uzavírka ul. Horní náměstí, Radniční, Čechova, Opavská, III/44423 ul. Sadová, Opavská, Dvorská, III/44429 ul. Hvězdné údolí – včetně BUS

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase II/445 okružní křižovatka mimo ul. Dvorská, III/44429 ul. Hvězdné údolí – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská, kde náhradou obslouží stávající zastávku Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Šternberka.

Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách.

 

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

 

Linka 890313

Spoj č. 9 bude vedený ze zastávky Šternberk,aut.st.Šternberk,nem. – dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská – I/46 okružní křižovatka – MK ul. Olomoucká – MK ul. Krampolova – mimo zastávku Šternberk,Dvorská – ul. Masarykova do stávající zastávky Šternberk,Masarykova.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude tímto spojem obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

 

Linka 890328

v tomto čase nejsou uvedeným úsekem vedeny žádné spoje.

 

Linka 890331

Spoj č. 28 bude vedený jednosměrnou objízdnou trasou po I/46 ul. Jívavská – I/46 okružní křižovatka – ul. Olomoucká – ul. Krampolova – mimo zastávku Šternberk,Dvorská – ul. Masarykova do stávající zastávky Šternberk,Masarykova a dále ve své trase směr aut. st.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude tímto spojem obsloužena.

Spoj č. 203, 204 ze zastávky Šternberk,aut.st. do zastávky Šternberk,Dolní Žleb,rest. a zpět budou zrušeny bez náhrady.

 

Linka 890333

Spoj č.15 bude začínat náhradou ze stávající zastávky Šternberk,Masarykova s odjezdem v 15:02 hod. směr aut. st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude tímto spojem obsloužena s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova (směr aut. st.). 


Uvedeným úsekem ul. Dvorská je vedena i linka 854921 dopravce Transdev Morava s.r.o., sp. č. 253 bude vedený také mimo zastávku Šternberk,Dvorská.