Změny ve veřejné dopravě

Částeční uzavírka silnice II/644 v úseku Líšnice – Újezd

Změna v autobusové dopravě
2. 3. 2020 - 31. 7. 2020

Částeční uzavírka silnice II/644 v úseku Líšnice – Újezd

Z důvodu výstavby cyklostezky dojde k částečné uzavírce a přesunutí zastávky na silnici II/644 v úseku Líšnice – Újezd.

Termín uzavírky: od 2.3. do 31.7.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933243 a 933251 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v délce maximálně 50 m.

Součástí stavebních prací je i rekonstrukce prostoru současné zastávky Líšnice,rozc. směr Líšnice, která bude přemístěna o cca 50 m zpět k náhradnímu označníku.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.