Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky silnic v úseku obcí Laškov – Kandia – Pěnčín

Změna v autobusové dopravě
1. 3. 2021 0:00 - 31. 12. 2021 23:00

Částečné uzavírky silnic v úseku obcí Laškov – Kandia - Pěnčín

Z důvodu výstavby rozsáhlé kanalizační sítě a ČOV dojde k částečné uzavírce silnic II/448, III/4485, III/4486, III/36630, III/36635 a k úplné uzavírce místních komunikací v úseku obcí Laškov – Kandia – Pěnčín.

Termín uzavírky: 1. 3. – 31. 12. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780440, 780441780442 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Po dobu uzavírky bude autobusům umožněn průjezd – vždy po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa. V nepřehledných úsecích bude silniční provoz řízen světelnou signalizací.

Ve stavebních úsecích se nachází zastávky: Laškov,Zmoly; Laškov,Dvorek; Laškov,Kandia; Laškov,Kandia,čekárna; Laškov,čekárna; Pěnčín,Tvar; Pěnčín,Zastávka; Pěnčín,ObÚ; Pěnčín,ZŠ. V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy těchto zastávek, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Obslužnost přestupní zastávky Pěnčín,ObÚ bude zachována, dle stávajících podmínek.

Otáčení autobusů po místních komunikacích u zastávek Pěnčín u ObÚ, Pěnčín u hospody, Laškov, točna bude zachována, dle stávajících podmínek.

AKTUÁLNĚ: od 22.3. do 30.6.2021 25.4.2021 (zkrácený termín) dojde k přemístění zastávky Laškov,čekárna blíže k Obecnímu úřadu, viz níže „Upozornění Laškov“ pod článkem.

 

V důsledku řízení silničního provozu světelnou signalizací je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 minut.