Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky v obcích Dřevohostice a Dolní Nětčice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 4. 2021 - 14. 4. 2021

Částečné uzavírky v obcích Dřevohostice a Dolní Nětčice

Z důvodu stavebních prací na vodovodní a kanalizační síti dojde k částečným uzavírkám silnice II/150 ul. Bystřická a silnice III/49010 ul. Holešovská v obci Dřevohostice a silnice III/43719 (směr Rakov) v obci Dolní Nětčice.

Termín uzavírky: od 6.4. do 14.4.2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920539 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 920941, 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením nebo řízený semafory.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V úsecích, kde je silniční provoz řízený semafory je nutné počítat s mírným zpožděním spojů zmíněných linek cca do 5 min.