Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky v obci Svébohov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
14. 4. 2020 - 28. 8. 2020

Částečné uzavírky v obci Svébohov

Z důvodu výstavby kanalizace dojde k částečným uzavírkám silnic II/368 a III/31532 v obci Svébohov.

Termín uzavírky: od 14.4. do 28.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930279, 932274, 932287 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa. Silniční provoz okolo pracovního místa bude upravený přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Svébohov,obchod, která bude posunuta k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Některé spoje zmíněných linek v této zastávce končí nebo začínají a probíhá zde i otáčení autobusů, stavba neomezí toto otáčení i v průběhu stavebních prací.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.