Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky v obci Nová Hradečná

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 5. 2021 0:00 - 3. 12. 2021 23:00

Částečné uzavírky v obci Nová Hradečná

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k částečným uzavírkám silnic III/31550, III/31552 a III/44412 v obci Nová Hradečná.

Termín uzavírky: od 24. 5. 2021 do 3. 12. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325, 890327 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 932272 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávajících zastávek Nová Hradečná,Hradec; Nová Hradečná,Hradec,u kaple; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,pod kostelemNová Hradečná,žel.st., které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Přesné termíny přemístění jednotlivých zastávek budou oznámeny zhotovitelem stavby v závislosti na postupu stavebních prací.