Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky silnic v obci Týn nad Bečvou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
4. 4. 2022 0:00 - 31. 7. 2022 23:00

Částečné uzavírky silnic v obci Týn nad Bečvou

Z důvodu budování kanalizace a ČOV dojde k částečným uzavírkám silnic II/437, III/43712 a III/43713 v obci Týn nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 4. 4. 2022 do 31. 12. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920522, 920944 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Termín 1: 4. 4. 2022 – 31.  7. 2022 částečná uzavírka silnic II/437, III/43713, III/43712 ul. Lipnická – mimo BUS

Termín 2: 4. 4. 2022 – 5. 6. 2022 částečná uzavírka III/43712 ul. Náves B. Smetany a ul. Svobody – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 4. 4. 2022 – 31. 7. 2022 částečná uzavírka II/437, III/43713, III/43712 ul. Lipnická – mimo BUS

Uvedenými úseky silnic bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravní značením a řízen semafory.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obslužnosti stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest., která bude přemístěna k náhradním označníkům následovně:

  • ve směru do Týna nad Bečvou zpět před RD č. p. 299,
  • ve směru z Týna nad Bečvou zpět před RD č. p. 222 (pro spoje vedené ve směru od autobusové točny) a na silnici II/437 ul. Lipnická před Pohostinství U Zrcadla (pro spoje vedené ve směru od Lhoty).

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 minut.


Termín 2: 4. 4. 2022 – 5. 6. 2022 částečná uzavírka III/43712 ul. Náves B. Smetany a ul. Svobody – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice bude umožněn průjezd spojům linky 920522 po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obslužnosti stávajících zastávek Týn n.Bečvou,návesTýn n.Bečvou,u rybníka, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

AKTUÁLNĚ:

Z důvodu pokračujících stavebních prací na budování kanalizace a ČOV dojde s platností od 6. 6. 2022 k úplné uzavírce ulice Svobody včetně autobusové dopravy, více informací naleznete zde.