Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky silnic v obci Olšany a místní části Olšany, Klášterec

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2022 0:00 - 20. 12. 2022 23:00

Částečné uzavírky silnic v obci Olšany a místní části Olšany, Klášterec

Z důvodu opravy chodníků a výstavby zastávek dojde k částečným uzavírkám silnic I/11, II/369 a III/3682 v obci Olšany a místní části Olšany, Klášterec.

Termín uzavírky: od 1. 4. 2022 do 30. 9. 20. 12. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 930219, 932273, 932283, 932286 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky silnic I/11 a III/3682 v obci Olšany a místní části Klášterec bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen pověřenou osobou, popř. semafory.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávek Olšany,rozc. (směr Bludov); Olšany,Klášterec,rozc. (obousměrně) a Olšany,Klášterec (obousměrně), které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

V případě řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně o 5 minut.