Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky silnic v obci Blatec

Změna v autobusové dopravě
15. 2. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 0:00

Částečné uzavírky silnic v obci Blatec

Z důvodu výstavby kanalizační sítě a ČOV dojde k částečným uzavírkám silnic III/4353 a III/43510 v obci Blatec.

Termín uzavírky: od 15.2. do 30.11.2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920500 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozloženy do několika termínů a úseků:

Etapa I:   15.2. – 15.5.2021 – místní komunikace bez vlivu na vedení VLD

Etapa II:  15.4. – 30.9.2021 – v úseku vedení VLD, silnice III/43510

Etapa III: 15.7. – 31.10.2021 – v úseku vedení VLD, silnice III/4353

Etapa IV:  1.7. – 30.11.2021 – místní komunikace bez vlivu na vedení VLD

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Spoje zmíněné linky jsou v obci Blatec obousměrně vedeny po silnicích III/43510 (směr od železniční tratě) a III/4353 (okolo OÚ směr Kocanda).

 

Etapa II:  15.4. – 30.9.2021 – v úseku vedení VLD

Uvedeným úsekem silnice III/43510 bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky okolo „posuvného pracovního místa“ v max délce cca 50 m.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obslužnosti zastávky Blatec,náves, která bude přemístěna cca o 20 m vpřed ve směru jízdy k přenosnému označníku.

 

Etapa III: 15.7. – 31.10.2021 – v úseku vedení VLD

Uvedeným úsekem silnice III/4353 bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky okolo „posuvného pracovního místa“ v max délce cca 50 m.

V uvedeném úseku se nenachází žádná autobusová zastávka.