Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky silnic II/644 a III/03539 v obci Líšnice

Změna v autobusové dopravě
9. 10. 2023 0:00 - 16. 12. 2023 23:00

Částečné uzavírky silnic II/644 a III/03539 v obci Líšnice

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k částečným uzavírkám silnic II/644 a III/03539 v obci Líšnice u Mohelnice.

Termín uzavírky: od 9. 10. 2023 do 16. 12. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933243 a 933251 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Líšnice,náves (směr Vyšehorky / Podolí), která nebude spoji zmíněné linky 933251 obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o několik metrů zpět k náhradnímu označníku, dle potřeby stavby.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek úseky stavby může docházet k jejich zpoždění přibližně do 5 minut.