Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky silnic I/35 ul. Pražská a ul. Foerstrova a sil. II/448 tř. Míru v Olomouci

Změna v autobusové dopravě
24. 8. 2020 - 2. 10. 2020

Částečné uzavírky silnic I/35 ul. Pražská a ul. Foerstrova a sil. II/448 tř. Míru v Olomouci

Z důvodu modernizace rozvodů semaforů dojde k částečným uzavírkám silnic I/35 ul. Pražská a ul. Foerstrova a sil. II/448 tř. Míru v Olomouci.

Termín uzavírky: od 24.8. do 2.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780442, 890302, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891371, 891375, 891377, 891378 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

24.8. –  4.9.2020 částečná uzavírka levých odbočovacích pruhů I/35 ul. Foerstrova a Pražská – výkopové práce

24.8. – 30.9.2020 částečná uzavírka I/35 ul. Foerstrova a Pražská a II/448 tř. Míru – řezání smyček, protlaky, instalace sloupů

20.8. –  6.9.2020 stavební práce v chodníku u zastávky Olomouc, U Zlaté koule

26.9.  – 2.10.2020 stavební práce v chodníku u zastávky Olomouc, U Zlaté koule

28.8. – 30.8.2020 částečná uzavírka II/448 tř. Míru, přímý směr – protlaky

  8.9. – 11.9.2020 částečná uzavírka II/448 tř. Míru, odbočení vpravo na I/35 ul. Foerstrova – protlaky

  4.9. –   7.9.2020 částečná uzavírka I/35 ul. Foerstrova, odbočení vpravo na II/448 tř. Míru – protlaky

15.9. – 15.10.2020 částečná uzavírka II/448 tř. Míru, přímý směr – budování ostrůvku

31.8. – 10.9.2020 částečná uzavírka II/448 tř. Míru, odbočení vpravo na I/35 ul. Pražská – protlaky  

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 24.8. –  4.9.2020 částečná uzavírka levých odbočovacích pruhů I/35 ul. Foerstrova a Pražská – výkopové práce

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek, včetně odbočení vlevo z přímých jízdních pruhů s obsluhou zastávek bez omezení.

 

V termínu 24.8. – 30.9.2020 částečná uzavírka I/35 ul. Foerstrova a Pražská a II/448 tř. Míru – řezání smyček, protlaky, instalace sloupů

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek s obsluhou zastávek bez omezení.

 

V termínu 20.8. –  6.9.2020 stavební práce v chodníku u zastávky Olomouc, U Zlaté koule

Stavební práce mimo vozovku.

 

V termínu 26.9.  – 2.10.2020 stavební práce v chodníku u zastávky Olomouc, U Zlaté koule

Stavební práce mimo vozovku.

 

V termínu 28.8. – 30.8.2020 částečná uzavírka II/448 tř. Míru, přímý směr – protlaky

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek s obsluhou zastávek bez omezení.

 

V termínu  8.9. – 11.9.2020 částečná uzavírka II/448 tř. Míru, odbočení vpravo na I/35 ul. Foerstrova – protlaky

Uvedený úsekem nebude umožněno spojům zmíněných linek 780439 a 780442 odbočení vpravo. Dotčené spoje těchto linek budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z II/448 tř. Míru – vpravo ul. U Kovárny – vlevo tř. Svornosti – vpravo I/35 ul. Foerstrova do stávající zastávky Olomouc,Dvořákova a dále ve svých trasách.

Zastávky budou obslouženy bez omezení.

Ostatní zmíněné linky budou vedeny bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

V termínu  4.9. –   7.9.2020 částečná uzavírka I/35 ul. Foerstrova, odbočení vpravo na II/448 tř. Míru – protlaky

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek s obsluhou zastávek bez omezení.

 

V termínu 15.9. – 15.10.2020 částečná uzavírka II/448 tř. Míru, přímý směr – budování ostrůvku

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek, včetně odbočení vlevo z I/35 ul. Pražská do II/448 tř. Míru s obsluhou zastávek bez omezení.

 

V termínu 31.8. –  10.9.2020 částečná uzavírka II/448 tř. Míru, odbočení vpravo na I/35 ul. Pražská – protlaky  

Uvedeným úsekem nebude umožněno spojům zmíněné linky 890302 odbočení vpravo. Dotčené spoje této linky budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z II/448 ul. Litovelská – vpravo ul. Na Šibeníku s obsluhou náhradní zastávky MHD Šibeník – rovně přes křižovatku „U Anči“ – II/635 ul. Na Trati, Svatoplukova – vlevo II/635 ul. Křelovská a dále ve svých trasách.

Zastávka Olomouc,U Zlaté koule (směr Litovel) nebude touto linkou obsluhována s náhradou v zastávce MHD Šibeník (směr ul. Erenburgova).

Ostatní dotčené linky budou vedeny bez omezení dle platných jízdních řádů.