Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky na silnicích I/47 a II/433 v obci Mořice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 4. 2022 0:00 - 31. 7. 2022 23:00

Částečné uzavírky na silnicích I/47 a II/433 v obci Mořice

Z důvodu výstavby chodníků a rekonstrukce prostorů autobusové zastávky dojde k částečným uzavírkám na silnicích I/47 a II/433 v obci Mořice.

Termín uzavírky: od 11. 4. 2022 do 31. 7. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780932, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1: od 11. 4. 2022 do 12. 6. 2022 – částečná uzavírka silnice I/47 v úseku od Vrchoslavic směr křižovatka se silnicí II/433

Etapa 2: od 23. 5. 2022 do 31. 7. 2022 – částečná uzavírka silnice II/433 v úseku okolo autobusové zastávky směr Němčice n. H.

Etapa 3: od   4. 7. 2022 do 31. 7. 2022 – částečná uzavírka silnice II/433 v úseku okolo obecního úřadu směr silnice I/47

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: od 11. 4. 2022 do 12. 6. 2022 – částečná uzavírka silnice I/47 v úseku od Vrchoslavic směr křižovatka se silnicí II/433

Uvedeným úsekem silnice I/47 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 2: od 23. 5. 2022 do 31. 7. 2022 – částečná uzavírka silnice II/433 v úseku okolo autobusové zastávky směr Němčice n. H.

Uvedeným úsekem silnice II/433 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V plánovaném termínu dojde k omezení obslužnosti stávající zastávky Mořice,sokolovna (směr Němčice n. H.) včetně znemožnění otáčení autobusů. Po dobu rekonstrukce této zastávky včetně prostoru točny bude zastávka přemístěna na sousedící betonovou plochu u silnice II/433 k náhradnímu označníku. Zastávka bude obsluhována pouze spoji zmíněných linek, které pokračují dále v přímém směru do Němčic n. H.

 

Spoj č. 16 linky 780934 s pravidelným odjezdem v 7:14 hod. ze zastávky Mořice,sokolovna, který se zde otáčí a vrací zpět na silnici I/47, nebude tuto zastávku obsluhovat s náhradou ve stávající zastávce Mořice (směr Vrchoslavice) na silnici I/47.


Etapa 3: od 4. 7. 2022 do 31. 7. 2022 – částečná uzavírka silnice II/433 v úseku okolo obecního úřadu směr silnice I/47

Uvedeným úsekem silnice II/433 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Po vydání rozhodnutí o uzavírce bude na zmíněnou linku 780934 v termínu „Etapa 2“ vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Uvedeným úsekem silnice I/47 jsou vedeny i linky 771951, 771953 dopravce Z-Group bus a. s.; 773951, 823953, 823955 dopravce ARRIVA autobusy a. s.; 822955, 824953 dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 934